17/İsra Suresi Meali ve Konuları

Kur’an’ı Kerim’de ayetler içinde geçen her konuyu ve kavramı en ince ayrıntılarıyla inceleyerek konu bazında ayetlerin ilişki haritasını oluşturmak amacındayız. Detay konu başlıklarını mümkün olduğu kadar Arapça metne sadık kalarak oluşturmaya çalıştık. Bu çerçevede, İsra Suresi bu çalışmanın ilk ürünü olup, yayınlayarak sizlerle paylaşmak istiyoruz.

———————————————————-

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

1) Kulunu, Mescid-i Haram’dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya, ayetlerimizi ona göstermemiz için geceleyin yola çıkaran (Allah) bütün eksikliklerden/noksanlıklardan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamberin Hicreti, Allah Kendisini Rehber Edinenlere Yardım Eder
Ayette Değinilen Konular:
Allah = Vasıfları >> Subhan’dır/Noksanlıklardan Uzaktır
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Allah’ın Kuludur
İsra/Gece Yürüyüşü
Hicret = Medine
Mescidler = Mescid-i Haram
Mescidler = Mescid-i Aksa
Allah = Vasıfları >> Semi/İşiten >> Kullarını İşitendir
Allah = Vasıfları >> Basir/Gören >> Kullarının Durumunu Görendir

2) Ve Biz Musa’ya kitap (Tevrat) verdik ve onu (Tevrat’ı), “(Allah’tan) başka vekil edinmesinler” diye İsrailoğullarına bir rehber yaptık.

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Kitab’ı Rehberdir, Vekil Sadece Allah’tır
Ayette Değinilen Konular:
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Musa >> Kendisine Tevrat İndirilmiştir
Kutsal Kitaplar = Tevrat >> İsrailoğulları’nı Doğru Yola İleten Rehberdir
Kutsal Kitaplar = Hepsinin Ortak Mesajları >> Allah’tan Başka Vekil Edinmeyin
Toplumlar = İsrailoğulları
Allah = Vasıfları >> Vekil
Vekil = Sadece Allah’ı Vekil Edinmek
Emir = Allah’tan Başkasını Vekil Edinmemek

3) Onlar (İsrailoğulları), Nuh’la beraber taşıdıklarımızın soyundan gelenlerdir. Hiç şüphesiz o (Nuh) şükreden bir kuldu.

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Şükür/İyiliğin Karşılığını Vermek
Ayette Değinilen Konular:
Toplumlar = İsrailoğulları >> Nuh ile Beraber Taşınanların Soyundandırlar
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Nuh >> Şükrederdi
Şükür/İyiliğin Karşılığını Vermek
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Şükretmek/İyiliğin Karşılığını Vermeyi Emreder

4) Ve kitapta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına şu hükmü bildirdik: “Siz, yeryüzünde büyük bir güce erişip, bu güçle böbürlenerek ve büyüklenerek iki defa bozgunculuk yapacaksınız.”

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kibir
Ayette Değinilen Konular:
Kutsal Kitaplar = Tevrat >> İsrailoğulları’na Durumlarını Haber Verir
Toplumlar = İsrailoğulları >> Büyük Bir Güce Erişecek Olmaları
Toplumlar = İsrailoğulları >> Bozgunculuk Çıkarmaları
Toplumlar = İsrailoğulları >> Kendilerini Üstün Görmeleri
Toplumlar = İsrailoğulları >> Büyüklenmeleri
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Aşırılıkları = İsrailoğulları >> Elde Ettikleri Güç İle Kendilerini Üstün Görmek
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Aşırılıkları = İsrailoğulları >> Toplum Olarak Büyüklenmek
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Aşırılıkları = İsrailoğulları >> Bozgunculuk Çıkarmak
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Ortak Özellikleri = Bozgunculuk
Allah’ın Dünyada Toplumları Geçmişteki Cezalandırma Sebepleri = Bozgunculuk Yapmak
İslami Düzenin Uygulanmamasının Etkileri = Toplumsal >> Bozgunculuğun Hakim Olması
İslami Düzenin Uygulanmamasının Etkileri = Toplumsal >> Toplumsal Üstünlük Hastalığı

5) İkisinden birincisinin vadesi geldiğinde, size şiddetli kuvvet sahibi kullarımızı gönderdik. Böylece onlar yurtlarınızın içine girip sizi aradılar ve vadedilen gerçekleşmiş oldu.

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’a Nankörlüğün Sonu
Ayette Değinilen Konular:
Allah’ın Dünyada Geçmiş Toplumları Cezalandırma Biçimleri = Diğer İnsanların Eliyle >> İsrailoğulları
Toplumlar = İsrailoğullarını Cezalandıran Toplum >> Tarihteki Yükselişi
Toplumlar = İsrailoğulları >> Tarihteki Cezalandırılmaları
Allah’ın İnsanlara Örnek Gösterdiği Cezalandırmaları = İbretlik Cezalandırmaları > İsrailoğullarını Cezalandırması >> Bozgunculuk Çıkartan İsrailoğullarını Cezalandırması
Allah = Vasıfları >> Sözünden Dönmez
İslami Düzenin Uygulanmamasının Sonuçları = Toplumsal >> Toplumsal Yıkım >> Başka Toplumların Eliyle

6) Sonra sizi, onlara karşı tekrar üstün kıldık. Size mallar ve oğullar vererek sayınızı çoğalttık.

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Yardımı
Ayette Değinilen Konular:
Toplumlar = İsrailoğulları >> Tarihteki Yükselişleri
Toplumlar = İsrailoğullarını Cezalandıran Toplum >> Tarihteki Düşüşü
Allah’ın İnsanlara Örnek Gösterdiği Yardımları = İsrailoğulları’na Yardımı >> Allah’ın Sağladığı İmkanları İyi Değerlendirmeleri

7) Eğer iyilik yaparsanız, kendinize iyilik yapmış olursunuz, yok eğer kötülük yaparsanız o da kendi zararınızadır. Bundan dolayı diğer bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı geldiğinde; yine sizi kötü duruma düşürüp, birincisinde yaptıkları gibi mescide girmeleri ve ele geçirdikleri ne varsa hepsini darmadağın edip mahvetmeleri için (onları tekrar göndereceğiz).

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Azabı İnsanların Tercihlerine Bağlıdır
Ayette Değinilen Konular:
Toplumlar = İsrailoğulları
İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsanların Tercihlerine Göre Şekillenir
İnsan = Hayatı >> İmtihan >> Yaptığı İyilikler Kendi Faydasınadır
İnsan = Hayatı >> İmtihan >> Yaptığı Kötülükler Kendi Zararınadır
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Aşırılıkları = İsrailoğulları >> Bozgunculuk Çıkarmak
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Ortak Özellikleri = Bozgunculuk
Allah’ın Dünyada Geçmiş Toplumları Cezalandırma Biçimleri = Diğer İnsanların Eliyle >> İsrailoğulları
Mescidler = Süleyman Mabedi
Savaş = Savaşın Sonuçları >> Yenenlerin Yenilen Tarafı Talan Etmesi

8) Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz (kötülüğe) dönerseniz biz de (sizi cezalandırmaya) döneriz. Ve (tabii ki bununla bitmeyecek, ahirette de) biz cehennemi nankörler için (kaçışı olmayan bir) zindan yaptık.

Ayetin Muhatabı: İsrailoğulları
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Azabı İnsanların Tercihlerine Bağlıdır, Nankörlerin Sonu Cehennemdir
Ayette Değinilen Konular:
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Toplumlar = İsrailoğulları
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İyi Olana Merhamet Eder
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Kötü Olana Azab Eder
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Göre İşler
İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsanların Tercihlerine Göre Şekillenir
Cehennem = Girecekler >> Nankörler
Cehennem = Özellikleri >> Nankörler İçindir
Cehennem = Özellikleri >> Girenler İçin Kaçış İmkanı Yoktur

9) Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yolu gösterir. Yararlı işlerde bulunan inanmış kimselere de büyük bir ödül olacağını müjdeler

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Doğru Yol Allah’ın Kur’an’da Gösterdiği Yoldur
Ayette Değinilen Konular:
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Doğru Yolu Gösterir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnanıp Salih Amellerde Bulunanlara/Yararlı İşler Yapanlara Ödül Müjdeler
İnananların Çeşitleri = Salih Amellerde Bulunanlar/Yararlı İşler Yapanlar >> Ahiretteki Sonları >> Ödülleri Büyük Olacaktır
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Yararlı İşler Yapmayı Emreder

10) Ve ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı (haber verir).

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ahirete İnanmak
Ayette Değinilen Konular:
Cehennem = Girecekler >> Ahireti İnkar Edenler
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Azabı Haber Verir
Cehennem = Özellikleri >> Azap Vardır

11) Ve (nankör) insan iyilik istiyormuşçasına kötülüğü (azabı) ister, çünkü (nankör) insan çok acelecidir.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsanın Gayb Hakkında Bilgisi Yoktur, Nankör İnsan Ne İstediğinin Farkında Değildir
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Azaba İnanmayarak Dünyada Gelmesini İsterler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Azap Tehdidi ile Alay Ederler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Azabı İstemede Acelecidir

12) Ve Biz gece ve gündüzü (sizin için) iki ayet (delil/işaret) kıldık. Rabbinizden bir lütuf arayasınız, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin karanlığını gündüzün aydınlığıyla giderdik. Biz her şeyi ayrıntılı bir biçimde açıkladık.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kainattaki Her Şey Allah’ın İnsan İçin Verdiği Nimetlerdir, Kainattaki Düzen Allah’ın Varlığının Delilidir
Ayette Değinilen Konular:

Dünyanın Yaratılışı
Yaratılış Yasaları = Gece
Yaratılış Yasaları = Gündüz
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah’ın Nimetleri = İnsanlar İçindir
İnsan = Fıtratı >> Gündüz Çalışmak
Takvim
Kutsal Kitaplar =
Kur’an >> Açıklayıcıdır

13) Ve Biz her insanın amelini onun boynuna doladık (yapmış oldukları ahirete kadar onunla beraber olur) ve kıyamet günü yaptıklarının kayıtlı olduğu kitabı (önüne) çıkaracağız.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Hayatı >> İmtihan >> Yaptıklarının Kayıt Altına Alınması
Kıyamet = Yargılama >> Değerlendirme Kriterleri >> İnsan Yaptıklarından Sorumlu Olacaktır
Kıyamet = Yargılama >> Yöntemi >> Herkesin Kendi Yaptıklarının Kayıtlı Bir Kitap Olarak Önüne Konulması

14) Oku kitabını! Bugün hesap görücü olarak sen kendi kendine yetersin.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar
Ayette Değinilen Konular:

Kıyamet = Yargılama >> Yöntemi >> Herkesin Kendi Yaptıklarını Görmesi
Kıyamet = Yargılama >> İnsan Kendi Sonunu Anlayabilecektir

15) Kim doğru yolu seçerse bu seçim kendi lehinedir, kim de yanlış yolu seçerse bu da onun aleyhine olacaktır. Hiç kimse bir başkasının yükünü taşımaz ve biz elçi göndermedikçe azap edici değiliz.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar, Ahirette Kimse Kimseye Şefaat Edemeyecektir, Allah İnsanlara Doğru Yolu Göstermeden Azap Etmez
Ayette Değinilen Konular:

Ahiretteki Yargılama Kriterleri = Cezalandırma Kriterleri >> İnsanın Kendi Tercihleri
Kıyamet = Yargılama >> Yöntemi >> Herkesin Sadece Kendi Tercihlerinden Sorumlu Tutulması
Doğru Yol = Allah’ın Gösterdiği Yoldur >> Allah’ın Kitaplarında Gösterdiği Yoldur
Yanlış Yol = Allah’ın Kitaplarında Gösterdiği Yolun Dışındakiler
Başkasının Günahını Yüklenme = Kimse Başkasının Günahını Paylaşmaz
Resul/ElçiPeygamberlerin Gönderilme Sebepleri = Uyarmak
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Elçi Göndermedikçe Azap Etmez

16) Bir beldenin varlık ve güç sahibi önde gelenlerine (doğru yola gelmelerini) emrederiz. Bu emrimize rağmen yoldan çıkarlarsa artık azap sözü onların üzerine hak olur ve böylelerini helak etmeyi diler ve o beldeyi yerle bir ederiz.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Varlık ve Güç Sahibi Önde Gelenler Toplumu Yönlendirir, İnsanlar Kendilerini Varlık ve Güç Sahibi Önde Gelenlere Teslim Etmemelidir, Allah’ın Azabı İnsanların Tercihlerine Bağlıdır
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Elçi Göndermedikçe Azap Etmez
Peygamberlerin Gönderilme Sebepleri = Uyarmak
Mütrefler/Varlıktan Şımarmış İleri Gelenler
Allah’ın Dünyada Cezalandırdığı Toplumların Ortak Özellikleri = İleri Gelenlerinin Allah’ın Emirlerine İtaat Etmeyip Bozgunculuk Çıkarmaları
Allah’ın Dünyada Toplumları Geçmişteki Cezalandırma Sebepleri = İleri Gelenlerinin Allah’ın Emirlerine İtaat Etmeyip Bozgunculuk Çıkarmaları

17) Biz Nuh’tan sonra böyle nice nesilleri yok ettik. Kullarının kötülüklerinden haberdar olmada ve görmede Rabbin yeter.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah Nankör Bir Çok Toplumu Yok Etmiştir, Allah Her Şeyi Sürekli Gözetlemektedir
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Nuh
Allah’ın İnsanlara Örnek Gösterdiği Cezalandırmaları = Helak İle Cezalandırması >> İsmi Belirtilmeyen Toplumları Cezalandırması
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Vasıfları >> Habir/Haberdar Olan
Allah = Vasıfları >> Basir/Gören

18) Kim sadece dünyada olanın peşine düşerse, dünyadaki nasibinden dilediğimiz kadarını alır. Sonra da ona cehennemi veririz. Orada kınanmış ve kovulmuş olarak kalır.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar, İnsan Sadece Dünyadaki Hayatı Gözeterek Yaşarsa Sonu Cehennem Olacaktır
Ayette Değinilen Konular:

Ahiretteki Yargılama Kriterleri = Cezalandırma Kriterleri >> Dünya Menfaatlerini Ahirete Tercih Etmek
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Müdahil Olmaz
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Göre Karşılık Verir
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Dilediğine Dilediği Kadar Verir
Cehennem = Girecekler >> Sadece Dünya Yaşantısını Arzu Edenler
Cehennem = Girenlerin Durumları >> Aşağılanmışlardır
Cehennem = Girenlerin Durumları >> Allah’ın Rahmetinden Kovulmuşlardır

19) Ve kim de ahireti ister ve inanmış olarak onun için gereken çabayı gösterirse, işte onların çabaları karşılık görmeye değerdir.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar, İnsan Ahireti de Düşünerek Yaşarsa Sonu Cennet Olacaktır
Ayette Değinilen Konular:

İnananlar = Özellikleri >> Ahirete İnanırlar
Cennet = Girecekler >> İnanmış Olarak Ahiret Hayatı İçin Çaba Gösteren ve Çalışanlar
Ahiretteki Yargılama Kriterleri = Ödüllendirme Kriterleri >> İnanmış Olarak Ahiret Hayatı İçin Çaba Göstermek ve Çalışmak
Şükür/İyiliğin Karşılığını Vermek = İlahi Boyutu >> Allah Tarafından Karşılığı Verilecek Olan
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Ahireti Dikkate Alarak Yaşamayı Emreder

20) Hepsine; onlara da (dünyayı isteyenlere de), bunlara da (ahireti isteyenlere de) Rabbinin vereceklerinden (istediklerini) veririz. Rabbinin verecekleri sınırlanmış değildir.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kim Ne Hak Etmişse Onun Karşılığını Allah Verecektir
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Tipleri >> Dünya Hayatını Önceleyen
İnsan = Tipleri >> Ahiret Hayatını Önemseyen
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Göre Karşılık Verir
İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsanların Tercihlerine Göre Şekillenir
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Vasıfları >> Kullarından Hak Edene Vereceği Karşılığı Kısıtlamaz

21) Onların (insanların) bir kısmını bir kısmından daha fazla imkân sahibi kıldığımıza bak. Ahiretteki dereceler ve imkanlar elbette daha üstündür.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Dünyadaki İmkan Farklılıkları Geçicidir ve İmtihan Konusudur
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Hayatı >> İmkanlar >> İnsanların Farklı İmkanlara Sahip Olmaları
Dünya ve Ahiret Hayatının Karşılaştırılması = Ahiret Hayatı >> Dünya Hayatına Göre İmkan ve Dereceler Bakımından Daha Üstündür

22) Allah ile beraber başka bir ilah edinme. O zaman ayıplanmış ve kendi başına (yardımsız) bırakılmış olursun.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Tevhid
Ayette Değinilen Konular:

Tevhid/Allah Tek İlahtır
Emir = Allah’ı Tek İlah Kabul Etmek
Şirk/Allah ile Birlikte Başka İlahlar Kabul Etme = Dünya ve Ahiretteki Sonucu >> Allah Tarafından Ayıplanmak
Şirk/Allah ile Birlikte Başka İlahlar Kabul Etme = Dünya ve Ahiretteki Sonucu >> Allah’ın Yardımından Mahrum Kalmak
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Allah’tan Başka Hiçbir Varlığa Kul Olmamayı Emreder

23) Ve Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmeyi ve anne-babaya da iyi davranmayı hükmetmiştir. Eğer, ikisinden biri veya her ikisi de senin yanındayken yaşlanırlarsa onlara karşı “Öf” bile deme. Onlara kaba davranma, onlara güzel sözler söyle..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Tevhid, Anne-Babaya Karşı Yükümlülüklerimiz
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Emir = Allah’tan Başkasına Kulluk Etmemek
Emir = Anne ve Babaya İyilikle Davranmak
Emir = Anne ve Babayla Güzel Konuşmak
Aile İçi İlişkiler = Çocukların Anne-Babasına Karşı Yaklaşımı
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Allah’tan Başka Hiçbir Varlığa Kul Olmamayı Emreder
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Anne-Babaya İyi Davranmayı Emreder

24) ..ve onları alçak gönüllüce şefkatli kanatlarının altına al. De ki: “Rabbim! Küçükken onlar beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse, Sen de onlara o şekilde iyilik ve ikramda bulun.”

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Anne-Babaya Karşı Yükümlülüklerimiz
Ayette Değinilen Konular:

Aile İçi İlişkiler = Çocukların Anne-Babasına Karşı Yaklaşımı
Emir = Anne ve Babaya Karşı Alçak Gönüllü Olmak
Emir = Anne ve Babayı Merhametle Kollamak
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Dua = Örnek Olarak Anlatılan Dualar >> İnananların Duaları >> Anne-Baba İçin Dua
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Anne-Babaya İyi Davranmayı Emreder

25) (Onlara karşı) nefislerinizde olanı en iyi Rabbiniz bilir. Eğer siz yararlı iş yapanlardan olursanız, Allah da (kötülükten dönerek) kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır.

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Anne-Babaya Karşı Yükümlülüklerimiz, Allah Kendisine Yönelerek Yararlı İş Yapanları Bağışlar
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Vasıfları >> Kullarının Yaptıklarını Bilir
Salih/Yararlı İşler Yapanlar
Allah’ın Bağışlaması = Şartı >> Allah’a Yönelerek Yararlı İş Yapanları Bağışlar
Allah = Vasıfları >> Gafur/Bağışlayan >> Allah’a Yönelerek Yararlı İş Yapanları Bağışlar
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Yararlı İşler Yapmayı Emreder

26) Ve yakınına hakkını ver, düşküne de, yolda kalmışa da. Saçıp savurma.

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnfak ve Ölçüsü
Ayette Değinilen Konular:

Emir = İnfak/Maddi Yardım >> Yakınına Hakkını Vermek
Emir = İnfak/Maddi Yardım >> Düşküne Hakkını Vermek
Emir = İnfak/Maddi Yardım >> Yolda Kalmışa Hakkını Vermek
Emir = Savurganlık Yapmamak
İnfak/Maddi Yardım = Çeşitleri >> Yakınına Hakkını Vermek
İnfak/Maddi Yardım = Çeşitleri >> Düşküne Hakkını Vermek
İnfak/Maddi Yardım = Çeşitleri >> Yolda Kalmışa Hakkını Vermek
İnfak/Maddi Yardım = Sınırı >> Savurgan Olmamak
İsraf = Elindeki İmkanları Hoyratça Kullanmak
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Yardımlaşmayı Emreder
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> İsraf Yapmamayı Emreder
İslami Düzen = Toplumsal >> Ekonomi >> Malın Topluma Dağılmasını Emreder

27) Şüphesiz, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan Rabbine karşı nankördür.

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnfak ve Ölçüsü
Ayette Değinilen Konular:

İsraf = Elindeki İmkanları Hoyratça Kullanmak
İsraf = İsraf Edenler >> Şeytanların Kardeşleridir
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Özellikleri >> Allah’a Karşı Nankördür
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> İsraf Yapmamayı Emreder

28) Ve eğer Rabbinden umduğun bir iyiliği-ikramı (beklerken) onların yüzlerine bakamıyorsan, o zaman onlara güzel söz söyle.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnfak, İhtiyaç Sahiplerine Güzel Davranmak
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsan Allah’tan İster
Allah = Vasıfları >> Allah Rahmet/İkram Edendir
İnsan = İnsanların İhtiyaç Sahipleriyle İlişkileri >> İhtiyaç Sahiplerine Karşı İlgisiz Kalınmamalı
İnsan = İnsanların İhtiyaç Sahipleriyle İlişkileri >> İhtiyaç Sahiplerinin Gönlünü Alacak Şekilde Hitap Edilmeli
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> İnsanlara İyi Davranmayı Emreder

29) Ve ne eli (çok) sıkı ol, ne de (elini) büsbütün aç. Yoksa, hem herkes tarafından ayıplanan, hem de kaybettiklerine hasret çeker hale gelirsin.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnfak ve Ölçüsü
Ayette Değinilen Konular:

Emir = Cimri Olmamak
Emir = Savurganlık Yapmamak
İnsan = İnsanların İhtiyaç Sahipleriyle İlişkileri >> Cimri Olunmamalı
İnsan = İnsanların İhtiyaç Sahipleriyle İlişkileri >> Savurgan Olunmamalı
İnfak/Maddi Yardım = Yöntemi >> Cimri veya Savurgan Olunmamalı
Cimrilik = İnsanlar Tarafından Kınanır
Cimrilik = Ahirette Pişman Olur
Savurganlık = İnsanlar Tarafından Kınanır
Savurganlık = Sahip Olunanlar Kaybedilince Pişmanlık Duyulur
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Cimri Olmamayı Emreder
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> İsraf Yapmamayı Emreder

30) Rabbin, dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Şüphesiz O, kullarını (durumlarını bütün açıklığıyla) görerek haberdar olandır.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Rızkın Gerçek Sahibi Allah’tır
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsan Allah’a Muhtaçtır
İnsan = Hayatı >> İmkanlar >> İnsanların Farklı İmkanlara Sahip Olmaları
İnsan = Hayatı >> İmtihan >> İnsanların Farklı İmkanlara Sahip Olmaları
Allah = Vasıfları >> Rızkın Sahibidir >> Dilediğine Dilediği Kadar Verir
Allah = Vasıfları >> Habir/Haberdar Olan
Allah = Vasıfları >> Basir/Gören

31) Ve fakirliğe düşme endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin! Onların da, sizin de rızkınızı veren Biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Rızkın Gerçek Sahibi Allah’tır, Fakirlik Endişesi İle Çocukları Öldürmemek
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Hayatı >> Anne Karnı >> Kürtaj
Kürtaj = Allah Katında Büyük Bir Suçtur
Emir = Yoksulluk Endişesiyle Çocuklarınızı Öldürmeyin
Allah = Vasıfları >> Rızkın Sahibidir >> Herkesi Rızıklandırır
Büyük Günah/Büyük Suç = Yoksulluk Endişesiyle Çocuğunu Öldürmek
İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Fakirlik Korkusuyla Çocuk Öldürmeyi Yasaklar
İslami Düzen = Toplumsal >> Hukuk >> Çocuk Öldürmeyi Suç Kabul Eder

32) ..ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkin bir iş ve kötü bir yoldur..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Zina Yasaktır
Ayette Değinilen Konular:

İslami Düzen = Toplumsal >> Ahlak >> Zinayı Yasaklar
İslami Düzen = Bireysel >> Ahlak >> Zinayı Yasaklar
Emir = Zinaya Yaklaşmamak
Zina = Fuhuştur/Çirkin Bir İştir
Zina = Kötü Bir Yoldur

33) ..ve Allah’ın dokunulması yasak saydığı canı haksız yere öldürmeyin. Haksız yere öldürülen kimsenin velisine (aile temsilcisine) yetki tanıdık. Ama o da ‘cana karşılık can’ sınırlarını aşmasın. Çünkü Allah’ın yasaları kendisine arka çıkmıştır..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Haksız Yere İnsan Öldürmek Yasaktır, Kısas, Kan Davası Yasaktır
Ayette Değinilen Konular:

İslami Düzen = Bireysel >> Davranış >> Haksız Yere İnsan Öldürmeyi Yasaklar
İslami Düzen = Toplumsal >> Hukuk >> Haksız Yere İnsan Öldürmeyi Yasaklar
İslami Düzen = Toplumsal >> Hukuk >> Kısas Uygular
İslami Düzen = Toplumsal >> Hukuk >> Öldürülenin Velisine Devlet Kontrolünde Kısas Yetkisi Verir
İslami Düzen = Toplumsal >> Hukuk >> Kısasta Haddi Aşmayı Yasaklar
Haram/Yasaklanmış = Toplumsal Yasaklar >> Hukuk >> Haksız Yere İnsan Öldürmek
Emir = Haksız Yere İnsan Öldürmemek
Veli = Öldürülenin Üzerinde Yetki Sahibi Olan Kişi
Kısas/Bir Fiili Yapan Kişiye Yaptığı Fiil Oranında Karşılık Vermek = Haksız Yere Öldürülenin Velisine Devlet Kontrolünde Katilin Öldürülmesi Yetkisinin Verilmesi
Emir = Kısasta Aşırı Gitmemek
İslam Hukukunda Cezalar = İnsan Öldürme >> Haksız Yere Öldürülenin Velisine Katilin Öldürülmesi Yetkisinin Verilmesi

34) ..ve yetimin malına, kendisi malını kullanabilecek çağa ulaşıncaya kadar en hayırlı olabilecek tasarruf tarzı dışında yaklaşmayın. Sözleşmeye de bağlı kalın. Şüphesiz ki verdiğiniz sözden sorumlu tutulacaksınız..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Yetimlerin Hakkını Gözetmek, Verilen Sözlere Bağlı Kalmak
Ayette Değinilen Konular:

İslami Düzen = Toplumsal >> Ekonomi >> Yetim Malını Doğru Yönetilmesini Emreder
İslami Düzen = Toplumsal >> Sosyal >> Sözleşmelere Bağlı Kalmayı Emreder
Emir = Yetim Malını Korumak >> Kendisi Malını Kullanabilecek Çağa Ulaşıncaya Kadar Korumak
Emir = Yetim Malını Suistimal Etmemek
Emir = Sözleşmelere Bağlı Kalmak
İnsan = Hayatı >> İmtihan
İmtihan = Konuları-Şekilleri >> Yetim Malına Karşı Olan Tavır
İmtihan = Konuları-Şekilleri >> Sözleşmelerine Karşı Olan Tavır
Kıyamet = Yargılama >> Değerlendirme Kriterleri >> Yetim Malına Karşı Olan Tavır
Kıyamet = Yargılama >> Değerlendirme Kriterleri >> Sözleşmelerine Karşı Olan Tavır

35) ..ve ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru terazi ile tartın. İşte iyi olan budur ve sonucu daha güzeldir..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ticarette Adalet
Ayette Değinilen Konular:

İslami Düzen = Toplumsal >> Ekonomi >> Alışverişte Adaletli Olmayı Emreder
Emir = Tam Ölçmek
Emir = Doğru Tartmak
İnsan = İnsanın Diğer İnsanlarla İlişkileri >> Alışverişte Adaletli Olunmalı
İnsan = Hayatı >> İmtihan
İmtihan = Konuları-Şekilleri >> Doğru Ölçmek
İmtihan = Konuları-Şekilleri >> Doğru Tartmak
İslami Düzenin Amacı = Toplumun Bozulmasını Engeller
Ahiretteki Yargılama Kriterleri = Ödüllendirme Kriterleri >> Alışverişte Adaletli Olmak

36) ..ve bilmediğin şeyin (körü körüne) peşine takılma. Çünkü; kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Bilgi Sahibi Olmadan Hareket Etmemek
Ayette Değinilen Konular:

Emir = Bilgi Sahibi Olmadığın Konunun (Körü Körüne) Peşine Düşmemek
Ahiretteki Yargılama Kriterleri = Cezalandırma Kriterleri >> Bilgi Sahibi Olunmayan Konunun (Körü Körüne) Peşine Düşmek

37) ..ve yeryüzünde kendini üstün görerek yürüme; çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de dağlara boyca ulaşabilirsin..

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kibir
Ayette Değinilen Konular:

Emir = Kendini Üstün Görmemek
İnsan = Hayatı >> İmtihan
İnsan = İnsanın Diğer İnsanlarla İlişkileri >> Kendini Üstün Görmemeli
İnsan = Özellikleri >> Acizdir

38) ..bütün bunların kötü olanı Rabbinin katında hoş görülmeyendir.

Ayetin Muhatabı: İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Sınırlarına Dikkat Etmek
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Şirk/Allah ile Birlikte Başka İlahlar Kabul Etmek
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Anne ve Babaya Kaba Davranmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = İsraf Yapmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Cimri Olmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Fakirlik Korkusuyla Çocuk Öldürmek
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Zina Yapmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Haksız Yere Öldürmek
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Kısasta Sınırı Aşmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Yetim Malını Yönetmede Haksızlık Yapmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Ölçü ve Tartıda Hile Yapmak
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Bilgi Sahibi Olunmayan Konunun (Körü Körüne) Peşine Düşmek
Allah Katında Hoş Görülmeyen Davranışlar = Kendini Üstün Görmek

39) İşte bu Rabbinin doğru bilgiden sana vahyettiğidir. Ve Allah ile beraber başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Tevhid, Doğru Bilginin Tek Kaynağı Allah’tır
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerine Hikmet/Doğru Bilgiyi Vahyeder
Tevhid/Allah Tek İlahtır
Cehennem = Girecekler >> Allah’a Ortak Koşanlar
Cehennem = Girenlerin Durumları >> Kınanmışlardır
Cehennem = Girenlerin Durumları >> Allah’ın Rahmetinden Kovulmuşlardır

40) Rabbiniz, oğulları size seçti de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten çok büyük laf ediyorsunuz.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Çocuğu Yoktur, Hurafeler
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Melekleri Allah’ın Kızları Olarak Kabul Ederler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Allah’a Çocuk Yakıştırırlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Allah’a İftira Ederler

41) Ve andolsun ki Biz, öğüt alsınlar diye bu Kur’an’da çeşitli açıklamalar yaptık. Fakat bu, onların nefretinden başka bir şeyi artırmıyor.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcıların Kur’an’a Karşı Tavrı
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnsanlara Öğüttür
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnsanlar İçin Bir Açıklamadır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Vahiyle Uyarıldıkça İslama Karşı Nefretleri Artar

42) De ki: “Eğer iddia ettikleri gibi, O’nunla beraber başka ilahlar olsaydı; (onlar da) hükümranlık makamının sahibine (karşı üstün gelmek için) yol ararlardı.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Şirkin Temelsizliği
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Allah ile Beraber Başka İlahlar da Olduğunu Kabul Ederler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançlarına Reddiyeler >> Allah ile Beraber Başka İlahlar da Olduğunu Kabul Etmelerine
Tevhid/Allah Tek İlahtır

43) Eksiklikten uzak ve çok yüce olan O, onların dediklerinden hem yüce, hem de sınırsızca büyüktür.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Yüceliği
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Subhan’dır/Noksanlıklardan Uzaktır
Allah = Vasıfları >> Aliyy/Çok YüceAllah = Vasıfları >> Kebir/Büyüklüğü Sınırsız
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Allah Hakkındaki Bilgileri >> Allah’ta Eksiklik Vardır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Allah Hakkındaki Bilgileri >> Allah’ın Yüceliği Sınırlıdır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Allah Hakkındaki Bilgilerine Reddiyeler >> Allah Eksiklikten Uzaktır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Allah Hakkındaki Bilgilerine Reddiyeler >> Allah Yücelikte Sınırsızdır

44) Yedi gök ve yer ile onların içindekiler, O’nun koyduğu yasaya göre hareket ederler. Yasalarına uyarak hareket etmeyen ve O’nun yüceliğini övmeyen hiçbir varlık yoktur. Lakin siz, onların bu tespihini/yasaya boyun eğmelerini kavrayamıyorsunuz. Şüphe yok ki O, cezalandırmada acele etmeyen ve bağışlayandır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kainat Allah’ın Koyduğu Ölçüye Göre Hareket Etmektedir
Ayette Değinilen Konular:

Tesbih = Allah’ın Koyduğu Yasaya Göre Hareket Etmek >> Gök ve Yer ile Onların İçindekiler
Hamd/Yücelterek Övmek = Allah’a Özeldir >> Bütün Varlıklar Allah’ın Yüceliğine Boyun Eğmiştir
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Varlıkların Allah’ın Yasalarına İtaatlerini Kavrayamazlar
Allah = Vasıfları >> Halim/Cezalandırmada Acele Etmeyen
Allah = Vasıfları >> Gafur/Bağışlayan

45) Ve Kur’an’ı okuduğun zaman, seninle o ahirete inanmamakta (direnenlerin) arasına görünmez bir perde çekeriz..

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcıların Kur’an’a Karşı Tavrı
Ayette Değinilen Konular:

Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İslam’a Davet Kur’an İle Yapılır
Tebliğ Yöntemi = Kur’an ile Davet Etmek
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Ahirete İnanmazlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dünyadaki Durumları >> Kalpleri Perdelidir (Atalarının Dinine Bağlılıkları Çağrıyı Anlamalarına Engeldir)
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Göre İşler

46) ..ve onların kalpleri üzerine; onu kavrayıp anlamalarını engelleyen kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Ve sen, Rabbinin tek (ilah) olduğunu Kur’an’da andığın zaman, nefretle arkalarını dönerler.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcıların Kur’an’a Karşı Tavrı
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Vahyi Anlamak İçin Kalpleri ve Kulakları Kapalıdır
Tevhid/Allah Tek İlahtır
Tebliğ Yöntemi = Kur’an ile Davet Etmek
Zikir/Allah’ı Anmak-Hatırlamak-Hatırlatmak-Öğüt
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Allah’ın Tek İlah Olduğunu Anlatır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Allah’ı Tek İlah Olarak Kabul Etmezler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Allah Ortaksız Olarak Anılınca Nefretle Arkalarını Dönerler

47) Biz; onların seni dinlerken ne niyetle dinlediklerini, sonra aralarında neler fısıldaştıklarını ve o zalimlerin (Müslümanlara): “Siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz” dediklerini çok iyi biliriz.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcıların Peygambere Karşı Tavrı
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Alim/Bilen
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: İman Edenleri Yoldan Çevirmek İçin Vahyi Kasıtlı Dinlerler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: Aralarında Gizlice İslam’a Karşı Plan Kurarlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: İnananları Yoldan Çıkarnaya Çalışırlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> İddiaları >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: Muhammed Büyülenmiştir Derler

48) Seni benzettikleri şeye bak! (Öylesine) şaşırdılar ki artık (doğru) yolu bulacak halleri kalmadı.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcıların Peygambere Karşı Tavrı
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: Peygamberi Büyülenmişlere Benzetirler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dünyadaki Durumları >> Müşriklerin İnkarda Direnenleri: Doğru Yolu Bulacak Şekilde Sağlıklı Düşünemezler

49) Ve dediler ki: “Biz, kemik ve toz-toprak olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnkarcılar Ahirete İnanmazlar
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Ahirete İnanmazlar
Kıyamet = Diriliş >> Bütün İnsanlar Yeniden Diriltilecek

50) De ki: “(İster) taş veya ister demir olun..

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ahiretin Varlığı
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançlarına Reddiyeler >> Ahirete İnanmamalarına

51) ..veya hayalinizde büyüttüğünüz herhangi bir varlık (olun, mutlaka yeniden diriltileceksiniz).” Sonra, “Kim bizi yeniden diriltecek?” diyecekler. De ki: “Sizi ilk yaratan (Allah yeniden diriltecek)”. O zaman (alaylı bir tavırla) başlarını sallayarak sana diyecekler ki: “Ne zamanmış o (diriliş)?”. De ki: “Belki de çok yakında..”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ahiretin Varlığı
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Ahirete İnanmazlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançlarına Reddiyeler >> Ahirete İnanmamalarına
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Ahiret İnancıyla Alay Ederler
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Gaybı Bilmez
Kıyamet = Zamanı >> Peygamberler Kıyametin Ne Zaman Kopacağını Bilmezler

52) .. (İşte) o gün sizi çağırdığında, derhal, onun yüceliğini överek çağrısına uyacaksınız. Ve (dirilmeden önceki halinizde) az bir zaman kaldığınızı sanacaksınız.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ahiretin Varlığı
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançlarına Reddiyeler >> Ahirete İnanmamalarına
Kıyamet = Diriliş >> Müşriklerin Durumu
Kabir Hayatı = Kabirlerinden Kalkanlar Ne Kadar Kaldıklarını Bilmezler
Kıyamet = Diriliş >> Müşrikler Allah’ı Överek Kalkarlar
Hamd/Yücelterek Övmek = Allah’a Özeldir >> Ahirette İnsanları Biraraya Toplayandır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Ahiretteki Durumları >> Dirilmeden Önceki Hallerinde Az Bir Süre Kaldıklarını Sanırlar

53) Ve kullarıma de ki: (aralarında) konuşurlarken en güzel şekilde konuşsunlar. Çünkü şeytan aralarını bozmak ister. Zira, şeytan insan için apaçık düşmandır.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müslümanların Birbirleriyle İlişkileri
Ayette Değinilen Konular:

Emir = Güzel Söz Söylemek
İnananların Çeşitleri = Tümü >> Özellikleri >> Aralarında Güzel Sözlerle Konuşurlar
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Özellikleri >> İnsanların Arasını Bozar
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Özellikleri >> İnsanlığın Düşmanıdır

54) Sizi en iyi Rabbiniz bilir. Dilerse size merhamet eder veya dilerse size azap eder. Biz seni onların üzerine vekil(imiz) olarak göndermedik.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamberin Görevi
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Vasıfları >> Alim/Bilen
İnsan = Allah ve İnsan İlişkisi >> İnsanların Tercihlerine Göre Şekillenir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Vekil/Allah Adına Karar Verecek Değildir
Vekil = Yetki Sahibi >> Muhammed Allah Adına Karar Verecek Değildir
Resul/Elçi = İşaret Edilenler >> Muhammed
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Uyarıcıdır

55) Ve senin Rabbin, göklerde ve yerde her kim varsa hepsini en iyi bilendir. Ve and olsun ki nebilerin bir kısmını bir kısmına (imkan ve özellik açısından) üstün kıldık. Ve Davud’a Zebur verdik.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah Her Şeyi Sürekli Gözetlemektedir, Her Peygamberin Özellikleri Farklıdır
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Vasıfları >> Alim/Bilen
Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Peygamberler = Özellikleri >> Bir kısmı Bir kısmına (İmkan ve Özellik Açısından) Üstün Kılınmıştır
Nebi = İsmi Belirtilenler >> Davud
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Davud >> Kendisine Zebur Verilmiştir

56) De ki: “O’ndan aşağıda (ilah/tasarruf sahibi) olduğunu iddia ettiklerinizi (yardım için bel bağladıklarınızı) çağırın. Onlar başınızdaki sıkıntıyı ne kaldırabilirler ve ne de değiştirebilirler.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Sahte İlahların Acizliği
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Allah ile Aralarında Başka İlahlar Olduğunu İddia Ederler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Allah’tan Başkalarına Bel Bağlarlar
Sahte İlahların Durumları = Sıkıntıları Kaldıramazlar
Sahte İlahların Durumları = Sıkıntılı Durumu Düzeltmeye Güçleri Yetmez

57) İşte, onların çağırdıkları da (yardım bekledikleri de), Rabblerine nasıl daha yakın olacaklarının yolunu ararlar. O’nun (vereceği) iyiliği-ikramı umar ve azabından korkarlar. Şüphe yok ki, Rabbinin azabı sakınılması gereken bir azaptır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Sahte İlahların Acizliği, Tevhid
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Allah’tan Başkalarına Bel Bağlarlar
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Sahte İlahların Durumları = Vesile/Allah’a Daha Yakın Olmak İçin Yol Ararlar
Vesile/Yakınlık Kurmak İçin Yol
Sahte İlahların Durumları = Allah’ın Rahmetini/İkramını Umarlar
Sahte İlahların Durumları = Allah’ın Azabından Korkarlar
Allah = Vasıfları >> Azabının Sınırı Yoktur

58) Kıyamet gününden önce (yaşantılarıyla cezayı hak edip de) yok etmeyeceğimiz veya şiddetli bir şekilde cezalandırmayacağımız hiç bir yerleşim yeri yoktur. İşte bunların hepsi kitapta kayıtlıdır (kayıt altına alınmış ilahi bir yasanın gereğidir).

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’a Nankörlüğün Sonu
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Yaşantılarıyla Cezalandırmayı Hak Eden Toplumları Helak Eder veya Cezalandırır
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Allah’ın Sünnetullah’ı Hiçbir Toplum İçin Değişmez

59) Ve (o istedikleri gözle görülen delilleri) ayetleri göndermekten Bizi alıkoyan da yoktur, ancak öncekilerin yalanlamış olması dışında. Semud’a gözleriyle gördükleri dişi deveyi (ayet/imtihan olarak) verdik de (deveye) zulmettiler, halbuki Biz ayetleri(/imtihan araçlarını) korkutmak (amacı) dışında göndermeyiz.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyin Amacı
Ayette Değinilen Konular:

Toplumlar = Mekke Toplumu >> Bazı Toplumlara İmtihan Amacıyla Ayetler Verilmemiştir
Toplumlar = Semud Toplumu >> Ayet/İmtihan Olarak Dişi Bir Deve ve Suyu Kullanma Sırası Verilmiştir
Toplumlar = Semud Toplumu >> İmtihan Olarak Verilen Deveyi Kestiler
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Salih
İmtihan = Allah’ın Örnek Gösterdiği İmtihanlar >> Semud Toplumunun İmtihanı >> Dişi Deve ve Su Hakkı
İmtihan = Amacı >> İnsanları Korkutup Uyarmak

60) Ve hani sana: “Rabbin, insanları çepeçevre kuşatmıştır.” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur’an’daki lanetlenmiş bulunan o ağacı da insanlar için sadece imtihan (sebebi) kıldık. Biz onları korkutuyoruz da, bu onlara, büyük bir azgınlıktan başka (bir şey) katmıyor.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/Vahyi İnkarda Direnenler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsanların İmtihanı
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten >> Her Şeyi Kuşatmıştır
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Her Şeyi Kuşatmıştır
Rüya = Allah Peygamberlerine Rüya İle Yol Gösterir
Lanetlenmiş Ağaç/Lanetliler İçin Yiyecek Olacak Ağaç = Zakkum Ağacı
İmtihan = Allah’ın Örnek Gösterdiği İmtihanlar >> Mekke Toplumunun İmtihanı >> Muhammed’in Gördüğü Rüya
İmtihan = Allah’ın Örnek Gösterdiği İmtihanlar >> Tüm İnsanların İmtihanı >> Kur’an’da Yer Alan Zakkum Ağacı
İmtihan = Amacı >> İnsanları Korkutup Uyarmak
Zulmedenler = Vahyi İnkarda Direnenler >> Özellikleri >> İmtihanlar İnkarcıların Azgınlığını Artırır

61) Ve Biz meleklere Adem’e secde edin dediğimiz zaman İblis hariç hepsi secde etti. (İblis) dedi ki: “Ben çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim?”

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Adem ve İblis Kıssası, Kibir
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = İlk Yaratılış Serüveni >> Tin/Çamurdan Yaratılmıştır
Meleklerin Özellikleri = Allah’a İtaat Ederler >> İblis Hariç
İblis = İnsana Secde Etmemesi
İblis = Allah’a İtaat Etmemesi
Secde = İtaat Anlamı >> İblis Allah’a İtaat Etmedi
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = İblis’in Şeytanlaşması
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Adem

62) “Benden değerli kıldığın şu kimseyi gördün mü! Eğer beni(m ecelimi) Kıyamet Günü’ne kadar ertelersen, pek azı dışında, onun soyunu kesinlikle etkim altına alacağım!” dedi.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Adem ve İblis Kıssası, Kibir
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = İlk Yaratılış Serüveni
İblis = İblis’in Allah’ın Emrini Sorgulaması >> İnsana Secde Etme Emrini Sorgulaması
İblis = İblis’in İnsana Bakışı >> İnsanı Kendisinden Değersiz Görmesi
İblis = Allah’tan Kıyamete Kadar Süre İstemesi >> İnsanları Allah’a Karşı Gelmeleri İçin
İblis = Vaadi >> Salih Kimseler Dışında İnsanları Etkileyeceği
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = İblis’in Şeytanlaşması
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Amacı >> İnsanları Etki Altına Almak
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Adem

63) (Allah) “Çık Git! Onlardan kim sana tabi olursa (etkin altında yaşarsa), o zaman şüphesiz ki sizin cezanız tam bir karşılık olarak cehennemdir.” dedi.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Adem ve İblis Kıssası, Kibrin Sonu Cehennemdir
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = İlk Yaratılış Serüveni
İblis = Meleklerin Arasından Kovulması
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = İblis’in Şeytanlaşması
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Adem
Cehennem = Girecekler >> Şeytanın/Kötülüğün Etkisi Altında Yaşayanlar
Cehennem = Özellikleri >> Kötülüğün Etkisi Altında Yaşayanlar İçin Eksiksiz Bir Cezadır

64) “Onlardan kime güç yetirirsen sesinle yerinden oynat ve atlıların ve yayalarınla üzerlerinde yaygara kopar ve mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara vaatlerde bulun.” Ve (lakin) şeytanın onlara vadettiği şeyler sadece aldatmadır.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Adem ve İblis Kıssası, Şeytanın Vaatleri
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = İlk Yaratılış Serüveni
İnsan = Hayatı >> İmtihan
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> Dünyadaki Bütün İmkanları Kullanarak Allah’ın Mesajını Bastırmaya Çalışmak
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> Akletmeyi Engellemek İçin Gürültü-Yaygara Koparmak
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> Malların Haramla Kazanılmasını Özendirmek
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> Çocukların Allah Bilincinden Uzak Yetişmesini Sağlamak
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> İnsanı Dünyaya Saplayacak Vaadlerde Bulunmak
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Yöntemi >> İnsana Ahiret Konusunda Aldatıcı Vaadlerde Bulunmak
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = İblis’in Şeytanlaşması
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Amacı >> Aldatmak
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Adem

65) Fakat Benim kullarım üzerine senin bir yaptırım gücün yoktur. Vekil olarak Rabbin yeter.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Adem ve İblis Kıssası, Şeytanın Gücü
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = İlk Yaratılış Serüveni
Şeytan/Kötülüğün Sembolü = Gücü >> İnsanlar Üzerinde Yaptırım Gücü Yoktur
İnsan = Hayatı >> İmtihan
Vekil = Koruyucu >> Sadece Allah’a Güvenmek
Allah = Vasıfları >> Vekil/İnsanların Koruyucusudur
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten >> İnsanların Sahibidir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Adem

66) Rabbiniz O’dur ki; denizdeki ikramından (nimetlerinden) bulmanız için gemileri yüzdürür (denize suyun kaldırma kuvveti yasasını koymuştur). O size karşı (böyle) merhametli olandır.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kainattaki Her Şey Allah’ın İnsan İçin Verdiği Nimetlerdir
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten >> İnsanların Sahibidir
Rızık = Denizde Olanlar
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Suya Koyduğu Kanunlar
Allah = Vasıfları >> Rahim/Merhametli

67) Ve siz denizde bir sıkıntı yaşadığınız zaman Allah’ın dışında yardıma çağırdıklarınız (aklınızdan) kaybolur, yalnızca O’na dua edersiniz. (Allah) sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz ve doğrusu insan çok nankördür.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Durumları
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Özellikleri >> Acizdir >> İnsanın Dua Etmeye İhtiyacı Vardır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Allah’tan Başkalarına Dua Ederler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Sıkıntıya Düşünce Allah’ın Dışında Dua Ettiklerini Bir Tarafa Bırakırlar
Dua = Dua Sadece Allah’a Edilmelidir >> Dualara Sadece Allah Cevap Verebilir
Sahte İlahların Durumları = Başkalarına Yardım Edemezler
Allah = Vasıfları >> İnsanların Tek Koruyucusudur
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Nankördürler

68) Kara tarafındayken sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden veya üstünüze taşları savuran bir kasırga göndermeyeceğinden emin misiniz? (Bunlar olduktan) sonra kendiniz için bir vekil de bulamazsınız.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Durumları, Allah İşlenen Suçu Cezasız Bırakmaz
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Özellikleri >> Acizdir >> Başına Ne Geleceğini Bilemez
Vekil = Sadece Allah’ı Vekil Edinmek
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Allah’tan Gelecek Azaba Karşı Durulamaz
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Allah’tan Gelecek Azaba Karşı Koruyucu Bulunamaz
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Dünyada Kendisine Nankörlük Edenleri Azap İle Korkutur >> Doğa Olaylarıyla

69) Yoksa sizi tekrar (denize) döndürüp üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek nankörlüğünüzden dolayı boğmayacağından emin misiniz? Sonra arkanızdan Bize karşı (intikamınızı alacak) kimse de bulamazsınız.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Durumları, Allah İşlenen Suçu Cezasız Bırakmaz
Ayette Değinilen Konular:

İnsan = Özellikleri >> Acizdir >> Başına Ne Geleceğini Bilemez
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Nankördürler
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Dünyada Kendisine Nankörlük Edenleri Azap İle Korkutur >> Doğa Olaylarıyla
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Allah’tan Gelecek Azabın Hesabını Kimse Soramaz

70) Ve andolsun Biz Adem oğullarına pek çok imkan verdik; ve onları karada ve denizde taşıdık, ve onları temiz/güzel olanlarla rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kainattaki Her Şey Allah’ın İnsan İçin Verdiği Nimetlerdir
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Allah’ın Nimetleri = İnsanlar İçindir
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Eşya/Varlıklara Konulan Yasalar >> Yeryüzü Kanunları
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Eşya/Varlıklara Konulan Yasalar >> Suyun Kaldırma Kuvveti
Allah = Vasıfları >> Rızkın Sahibidir
Rızık = Rızkın Sahibi Allah’tır
Rızık = Temiz ve Güzel Rızıklar İnsanlara Helal Kılınmıştır
İnsan = Özellikleri >> Yaratılmış Bir Çok Varlıktan Üstün Kılınmıştır

71) O gün bütün insanları önderleriyle/kitaplarıyla birlikte çağırırız. Kime kitabı sağından verilirse onlar kitaplarını okurlar ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar
Ayette Değinilen Konular:

Kıyamet = Mahşer >> İnsanlar Kendi Önderleriyle Birlikte Çağrılırlar
Kıyamet = Mahşer >> İnsanlar Kendi Kitaplarıyla Çağrılırlar
Kıyamet = Yargılama >> Cennetliklerin Durumu >> Kitapları Sağdan Verilir
Kıyamet = Yargılama >> Cennetliklerin Durumu >> Kendi Kitaplarını Okurlar
Kıyamet = Hüküm >> Cennetliklerin Durumu >> Alacakları Ödül Haksızlık Yapılmadan Verilir

72) Ve kim burada (dünyada) kör ise o ahirette de kördür. (Dünyada takip ettiği) yolu boşa çıkmıştır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar
Ayette Değinilen Konular:

Zulmedenler = Vahyi İnkarda Direnenler >> Özellikleri >> Hakikate Karşı Kaplerini/Akıllarını Köreltirler/Kapatırlar
Kıyamet = Hüküm >> Vahyi İnkarda Direnenler >> Üzerinde Yaşadıkları Yol Boşa Çıkmıştır

73) Ve az kalsın (o müşrikler) seni ayartıp, sana vahyettiğimizin dışında Bize iftira etmeni sağlayacaklardı ve o takdirde seni candan dost edineceklerdi.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Taktikleri
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Vahye Karşı Direnirler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Kendi Arzularına Göre Vahiy İsterler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Peygamberi Candan Dost Edinmeyi Kendi Arzularına Göre Bir Din Uydurmasına Bağlarlar

74) Ve şayet Biz seni (vahiyle yönlendirerek) sağlam tutmasaydık andolsun ki nerdeyse onlara az da olsa meyledecektin (isteklerini yerine getirecektin).

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Taktikleri, Allah’ın Yardımı
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yardımı = Peygambere Yardımı >> Vahiyle Yönlendirmesi
Tebliğ Yöntemi = Allah Adına Vahyinden Başka Bir Şey Söylememek
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Vahiyle Yönlendirilen Bir İnsandır
Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Hata Yapabilme İhtimali Vardır
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Hiçbir Zaman Müşriklerin Vahyi Bozma İsteklerine Uymamıştır

75) Bu durumda, elbette sana hayatın da ölümün de (sıkıntısını) kat kat tattırırdık. Sonra, Bize karşı bir yardımcı da bulamazdın.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah İşlenen Suçu Cezasız Bırakmaz
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Hiçbir Zaman Müşriklerin Vahyi Bozma İsteklerine Uymamıştır
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlere Özel Uyarılar >> Hayat ve Ölümün Sıkıntıları
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Allah’tan Gelecek Azabın Hesabını Kimse Soramaz

76) Ve neredeyse seni yerinden (Mekke’den) sürüp çıkartmak için zor kullanacaklar. Bu durumda senin ardından onlar da (orada) az bir süreden fazla kalamazlar.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Taktikleri, Allah’ın Değişmez Yasaları
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müşrikler Tarafından Hicret Etmek Zorunda Bırakılmıştır
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Kendi Düzenlerine Karşı Duran İnananlara Baskı Uygularlar
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerin Terk Etmek Zorunda Kaldığı Toplumlar Cezalandırılır

77) Senden önce de gönderdiğimiz elçilerimize (zor kullanarak yerlerinden çıkaranlara) uyguladığımız kanunumuz budur ve Bizim kanunumuzda farklı bir uygulama bulamazsın.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Değişmez Yasaları
Ayette Değinilen Konular:

Hicret = Peygamberin Hicreti >> Bazı Peygamberler Hicret Etmek Zorunda Kalmıştır
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerin Terk Etmek Zorunda Kaldığı Toplumlar Cezalandırılır
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Allah’ın Sünnetullah’ı Hiçbir Toplum İçin Değişmez

78) Güneşin batıya yönelmesinden, gece karanlığı bastırıncaya kadar salatı ikame et. Ve fecr toplanması, muhakkak ki fecr toplanması şahitlidir (gözler önündedir).

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Salatı İkame Etmek, Peygamberin Hicreti
Ayette Değinilen Konular:

Salat ve Türevleri
Hicret = Peygamberin Hicreti

79) Gecenin bir kısmında, sana özgü, ilave (yol arkadaşı) olarak onunla(arkadaşın ile) uykudan ayrıl. Böylece, Rabbinin seni övülen makama (tekrar) göndermesi umulur.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamberin Hicreti
Ayette Değinilen Konular:

Hicret = Peygamberin Hicreti

80) Ve de ki: “Rabbim beni girdireceğin yere (Medine’ye) doğrulukla girdir ve çıkaracağın yerden (tekrar Medine’den) de doğrulukla çıkar ve bana katından yardımcı güç ver.”

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamberin Hicreti
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten >> Peygamberlerini Koruyandır
Hicret = Peygamberin Hicreti
Dua = Allah’ın Öğrettiği Dualar >> Bir Yere Girip Çıkmadan Önce Yapılacak Dua

81) Ve de ki: “Gerçek olan geldi ve sahte/uydurma olan yok oldu. Muhakkak (gerçek geldikten sonra) sahte/uydurma olan yok olucudur.”

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Doğru Bilginin Tek Kaynağı Allah’tır
Ayette Değinilen Konular:

Hak/Gerçek = Kaynağı >> Sadece Allah’tır
Batıl/Sahte-Uydurma Olan İnançlar = Kaynağı >> İnsanlar Tarafından Uydurulmuştur
Batıl/Sahte-Uydurma Olan İnançlar = Durumu >> Gerçek Gelince Yok Olmaya Mahkumdur
Batıl/Sahte-Uydurma Olan İnançlar = Durumu >> Acizdir

82) Ve (gerçek olan) Kur’an’dan indirmekte olduklarımız inananlar için (sahte/uydurulmuş olan inançlara karşı bir) kurtuluş ve iyiliktir-ikramdır. Ve (bu Kur’an) zalimlerin ise sadece kaybını arttırır.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kur’an’ın Özellikleri
Ayette Değinilen Konular:

Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Allah Tarafından İndirilmiştir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnananlar İçin Kurtuluştur
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnananlar İçin Lütuftur
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Zalimlerin Kaybını Arttırır

83) Ve insana (Kur’an) nimeti verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yanını döndü (ilgilenmedi). Ve ona bir kötülük dokunduğu zaman (da, Allah yokmuş gibi davranarak) umutsuzluğa düştü.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Müşriklerin Durumları
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Nimetleri = Vahiy
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Vahye Yüz Çevirirler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Özellikleri >> Allah’în Rahmetinden Umudu Kesmiştir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İnsanlar İçin Nimettir

84) De ki: “Herkes kendi (inancının) şekline göre/kendine yakışan şekilde davranır. Sonuçta Rabbin, kimin doğru yolda olduğunu daha iyi bilendir.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsan Ahiretteki Sonunu Kendisi Hazırlar
Ayette Değinilen Konular:

İslam = İnanç Üzerinde Baskı Kurmaz
Allah = Vasıfları >> Kimin Doğru Yolda, Kimin de Yanlış Yolda Olduğunu Daha İyi Bilir
İnsan = Özellikleri >> İnançları Davranışlarını Şekillendirir

85) Ve sana ruhtan (vahyin kaynağı ve gelişi hakkında) soruyorlar. De ki: “Ruh (vahyin kaynağı ve gelişi) Rabbime ait bir iştir ve size sadece az bir bilgi dışında bir şey verilmemiştir.”

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyin Geliş Şekli
Ayette Değinilen Konular:

Vahiy = Çeşitleri >> Allah’ın Peygamberlere Vahyetmesi
Vahiy = Özellikleri >> Kaynağı Allah’a Aittir
Vahiy = Özellikleri >> Muhataplara Vahyin Gelişi Hakkında Az Bir Bilgi Verilmiştir

86) Ve andolsun ki eğer dilemiş olsak, sana vahyettiğimizi tamamen gideririz (senin hafızandan sileriz), sonra bize karşı kendine bir vekil (hakkını alabilecek birini) de bulamazsın.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamebere Hatırlatmalar
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Vahyi Peygamberlerin Zihninde Tutar
Vahiy = Özellikleri >> Peygamberlere Vahyedilenler Allah Tarafından Kendilerine Unutturulmaz
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Vahyi Hafızadan Sildiği Takdirde Onu Geri Getirmeye Kimsenin Gücü Yetmez

87) (Vahyin giderilmemesi) sadece Rabbinden bir iyiliktir-ikramdır. Muhakkak O’nun senin üzerindeki lütfu çok büyüktür.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamebere Hatırlatmalar
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yardımı = Peygambere Yardımı >> Vahyi Unutturmaması >> Allah’ın Peygamberine Rahmetidir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Allah’ın Peygamberine Olan Lütfu Çok Büyüktür

88) De ki: “Eğer insan ve (sizin güçleri olduğuna inandığınız) cin (toplulukları), bu Kur’an’ın bir benzerini getirmek için bir araya gelseler ve birbirlerine destek olsalar bile onun (yine de) bir benzerini getiremezler.”

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kur’an’ın Özellikleri
Ayette Değinilen Konular:

Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Benzeri Getirilemez >> İnsan ve Cin Biraraya Gelip Birbirlerine Destek Olsalar da Benzeri Getirilemez
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançlarına Reddiyeler >> Cinlerin Özel Güçleri/Üstünlükleri Olduğuna İnanmalarına
Cin = Özel Güçleri/Üstünlükleri Yoktur

89) Ve andolsun Biz, bu Kur’an’da insanlara (inanmaları için gereken) her türlü örneği verdik. Buna rağmen insanların çoğu yine de inkarda diretti.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kur’an’ın Özellikleri
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> İçinde İnanmak İçin Yeterli Olan Her Türlü Örnek Vardır
Zulmedenler = Vahyi İnkarda Direnenler >> Özellikleri >> Kur’an’daki Açıklanmış Örneklere Rağmen İnanmamakta Direnirler
Tebliğ Yöntemi = Tebliğ Sırasında Muhatabın Tavırlarını Analiz Etmek >> Muhatabın İnkarda Diretmelerine Karşı Kullanılabilecek Ayet

90) Ve dediler ki; “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız..

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyi İnkarda Direnenler Sürekli Bahane Ararlar
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> İnkarlarına Bahane Aramak İçin Mucize İsterler
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müşriklerin Kendisinden İstedikleri Mucizeler Allah Tarafından Verilmemiştir
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Muhammed’e Verilen Mucize >> Kur’an’dır

91) ..veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından çağlayan nehirler akıtmalısın..

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyi İnkarda Direnenler Sürekli Bahane Ararlar
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> İnkarlarına Bahane Aramak İçin Mucize İsterler
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müşriklerin Kendisinden İstedikleri Mucizeler Allah Tarafından Verilmemiştir
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Muhammed’e Verilen Mucize >> Kur’an’dır

92) ..veya iddia ettiğin gibi, gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah’ı ve melekleri karşımıza getirmelisin..

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyi İnkarda Direnenler Sürekli Bahane Ararlar
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> İnkarlarına Bahane Aramak İçin Mucize İsterler
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müşriklerin Kendisinden İstedikleri Mucizeler Allah Tarafından Verilmemiştir
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Muhammed’e Verilen Mucize >> Kur’an’dır

93) ..veya altın ile süslenmiş bir evin olmalı veya göğe yükselmelisin, ki senin yükselişine de oradan bize okuyacağımız bir kitap indirinceye kadar asla inanmayız.” De ki: “Benim Rabbim bütün eksikliklerden uzaktır. Ben, ancak beşer bir elçi değil miyim?”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Vahyi İnkarda Direnenler Sürekli Bahane Ararlar, Peygamber’e Kur’an Haricinde Mucize Verilmemiştir
Ayette Değinilen Konular:

İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> İnkarlarına Bahane Aramak İçin Mucize İsterler
Miraç = Müşriklerin Peygamberden Bir İsteğidir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müşriklerin Kendisinden İstedikleri Mucizeler Allah Tarafından Verilmemiştir
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Muhammed’e Verilen Mucize >> Kur’an’dır
Allah = Vasıfları >> Rab’dır/Sahiptir
Allah = Vasıfları >> Subhan’dır/Noksanlıklardan Uzaktır
Resul/Elçi = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Beşerdir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Beşerdir

94) Ve insanlara doğruya ileten rehber (vahiy) geldigi zaman inanmalarına engel olan, sadece; “Allah elçi olarak bir beşer mi gönderdi?” demiş olmalarıdır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamber Bir Beşerdir
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Vahiy Gönderir >> İnsanları Doğruya İletmek İçin
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Beşer Olan Bir Elçiyi Kabullenmezler
Peygamberler = Gönderilme Sebepleri >> Vahyi İnsanlara Ulaştırmak
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Beşerdir
Resul/Elçi = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Beşerdir

95) De ki:  “Eğer yeryüzünde güven içinde yürüyen melekler olsaydı, elbette onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamber Bir Beşerdir
Ayette Değinilen Konular:

Meleklerin Özellikleri = Yeryüzünün Sakinleri Değillerdir
İnsan = Özellikleri >> Vahyin Tek Muhatabı İnsandır
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Elçi Gönderir >> İnsanlara İnsan Elçi Gönderir
Peygamberler = Özellikleri >> Beşerdirler

96) De ki: “Benim ve sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Muhakkak ki O, kullarından haberdar olan, onları görendir.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Peygamber Bir Beşerdir
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Şahittir >> Elçileri İle Muhatapları Arasında Şahittir
Allah = Vasıfları >> Haberdar Olandır >> Kullarından
Allah = Vasıfları >> Görendir >> Kullarını
Peygamberler = Özellikleri >> Şahitleri Allah’tır

97) Ve Allah kime kılavuzluk ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Ve kime de yolunu şaşırtırsa, böyleleri için O’nun (Allah’ın) aşağısından olan koruyucular bulamazsın. Ve kıyamet günü onları; kör ve sağır ve dilsiz olarak yüzüstü sürünür durumda toplarız. Onların varacakları yer cehennemdir. O her ne zaman sönmeye yüz tutsa onlara ateşi artırırız.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah İnsana İki Seçenek Sunar, İnsanın Ahireti Tercihlerine Bağlıdır
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> İnsanların Tercihlerine Göre Karşılık Verir
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Doğru Yolu Gösterir
Doğru Yol = Allah’ın Gösterdiği Yoldur >> Allah’ın Kitaplarında Gösterdiği Yoldur
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Doğru Yolu Tercih Etmeyeni O Şaşkın Halinde Bırakır
Doğru Yol = Vahiy Dışındaki Yollar İnsanları Şaşırtır
Evliya/Veli Kelimesinin Çoğuludur = Allah’ın Aşağısında Yer Alan Hiçbir Varlık Allah’ın Şaşırtmasına Karşı İnsanlara Koruyucu Olamaz
Kıyamet = Mahşer >> Allah’ın Ayetlerini İnkar Edenlerin Durumu >> Kör, Sağır, Dilsiz ve Yüzüstü Sürünür Durumda Toplanırlar
Kıyamet = Mahşer >> Ahireti İnkar Edenlerin Durumu >> Kör, Sağır, Dilsiz ve Yüzüstü Sürünür Durumda Toplanırlar
Cehennem = Girecekler >> Allah’ın Ayetlerini İnkar Edenler
Cehennem = Girecekler >> Ahireti İnkar Edenler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Ahiretteki Durumları >> Kör, Sağır, Dilsiz ve Yüzüstü Sürünür Durumda Toplanırlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Ahiretteki Sonları >> Cehennem
Cehennem = Özellikleri >> Cehennemdeki Ateş Hiç Sönmez

98) Bu şekilde karşılık görmelerinin sebebi, muhakkak ki onların ayetlerimizi inkar etmiş ve “Biz kemiğe ve toz-toprağa dönüştüğümüz zaman mı yeni bir yaratılışla diriltileceğiz?” demiş olmalarıdır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Yanlış Tercihin Sonucu
Ayette Değinilen Konular:

Cehennem = Girecekler >> Allah’ın Ayetlerini İnkar Edenler
Cehennem = Girecekler >> Ahireti İnkar Edenler
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Dini İnançları >> Ahirete İnanmazlar
İslam Dışındaki İnançlar = Müşrikler >> Tavırları >> Yeniden Diriliş İnancıyla Alay Ederler

99) Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların (inkarcıların) aynısı/mislini yaratmaya güç yetiren olduğunu ve onlar için kendisinde şüphe olmayan bir ecel belirlediğini görmüyorlar mı? Buna rağmen o zulmedenler (müstekbirler) ise ancak nankörlükte/inkarda ayak direttiler.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsanlar Gerçeği Bile Bile İnkar Ederler
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Gökleri ve Yeri Yaratandır
Allah = Hakkında Bilgiler >> Gücü >> Yarattıklarına Ecel Belirlemiştir
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Her Şey Eceliyle Yaratılmıştır
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Özellikleri >> Gerçeğe Karşı Zalimdirler
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Tavırları >> Gerçeği Görmelerine Rağmen İnkarda/Nankörlükte Ayak Diretirler

100) De ki: “Rabbimin ikram ettiği hazinelere siz sahip olsaydınız, tükenir/elden gider korkusuyla (elinizde) tutardınız. Ve (o nankör müstekbir) insan çok cimridir.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: İnsanın Cimriliği
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rab’dır/Sahiptir >> Kainattaki Tüm Hazinelerin Sahibidir
Allah = Vasıfları >> Cömerttir
Cimrilik/Tükenme Korkusu = İnsanda Alışkanlık Haline Gelmesi Kafirliğe/Nankörlüğe Sebep Olur
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Özellikleri >> Cimridirler

101) Ve andolsun ki Musa’ya apaçık (ikna edici) dokuz delil verdik. İsrailoğulları’na sor; Musa onlara (Firavun ve saray halkına) geldiğinde, Firavun ona: “Ey Musa! Muhakkak ki seni büyülenmiş (ne dediğini bilmez) birisi olduğunu düşünüyorum” demişti.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Musa ve Firavun Kıssası
Ayette Değinilen Konular:

Allah’ın Yemin Ederek Dikkat Çekmesi = Musa’ya Verilen Dokuz Delile Rağmen Firavun’un İnkarda Diretmesi
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Musa >> Kendisine Dokuz Delil Verilmiştir
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Musa’ya Verilenler >> Dokuz Delil
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerine Apaçık Delillerle Yardım Eder
Toplumlar = İsrailoğulları >> Firavun’un Başına Gelenlerden Bilgileri Vardır
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> İbretlik Örnekler >> Firavun
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Özellikleri >> Gerçeği Görmelerine Rağmen İnkarda/Nankörlükte Ayak Diretirler
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Tavırları >> Peygamberlerle Alay Ederler

102) (Musa da): “Andolsun, sen bilmektesin ki bunları, açıkça görülebilecek deliller halinde, göklerin ve yerin Rabbinden başkası indirmedi. Ey Firavun! Muhakkak ki ben de, senin mahvolmuş birisi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Musa ve Firavun Kıssası
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Musa
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> İbretlik Örnekler >> Firavun
Apaçık Görünen Delil = Peygamberlere Verilen Deliller >> Musa’ya Verilenler
Allah = Vasıfları >> Rab’dır/Sahiptir >> Göklerin ve Yerin Sahibidir
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerine Apaçık Delillerle Yardım Eder
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberini İnkar Edenleri Cezalandırır

103) Böylelikle, onları o yerden (Mısır’dan) sürüp çıkartmak istedi. Bunun üzerine Biz de onu ve onunla beraber olanların (onunla yola çıkmış ordusunun) hepsini suda boğduk.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Musa ve Firavun Kıssası
Ayette Değinilen Konular:

Peygamberler = İşaret Edilenler >> Musa
Toplumlar = İsrailoğulları
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> İbretlik Örnekler >> Firavun
Zulmedenler = Müstekbirler/Büyüklenenler (Müşrik Olanlardır) >> Tavırları >> İnananları Yurtlarından Çıkarmak İsterler
Allah’ın İnsanlara Örnek Gösterdiği Cezalandırmaları = Helak İle Cezalandırması >> Firavun’u ve Yakın Çevresini Cezalandırması >> Suda Boğarak
Allah = Sünnetullah/Sünneti-Kanunu >> Peygamberlerin Terk Etmek Zorunda Kaldığı Toplumlar Cezalandırılır

104) Ve arkasından da İsrailoğullarına: “O topraklarda oturun! Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz” dedik.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın İsrailoğulları İle Sözleşmesi
Ayette Değinilen Konular:

Toplumlar = İsrailoğulları
Allah’ın İnsanlara Örnek Gösterdiği Yardımları = İsrailoğulları’na Yardımı >> Firavun’un Zulmünden Kurtulup Güvene Kavuşmaları
Kıyamet = Mahşer >> Zulmeden ve Zulüm Görenler Hesap İçin Biraraya Getirilecektir

105) Ve biz bu (Kur’an’ı) gerçek bilgi olarak indirdik ve o da (sana, ey Peygamber) gerçek bilgi olarak indi ve Biz seni müjdeci ve uyarıcı olmanın dışında (bir görevle) göndermedik.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kur’an’ın Özellikleri, Peygamberin Görevi
Ayette Değinilen Konular:

Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Gerçek ve Doğru Bilgidir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Allah Tarafından İndirilmiştir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Allah’tan İndirildiği Şekliyle Muhammed’e Ulaşmıştır
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Kendisine Kur’an İndirilmiştir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Müjdecidir
Peygamberler = İşaret Edilenler >> Muhammed >> Uyarıcıdır

106) Ve onu bir Kur’an (okunan bir kitap) olarak insanlara zamana yayarak duyurman için bölümlere ayırıp, parçalar halinde indirdik.

Ayetin Muhatabı: Peygamber
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Kur’an’ın Özellikleri, Tebliğ Yöntemi
Ayette Değinilen Konular:

Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Özellikleri >> Sözlü Bir Hitaptır
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Gönderilme Yöntemi >> Uzun Bir Süreye Yayılarak İndirilmiştir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Gönderilme Amacı >> İnsanlara Duyurulmasıdır
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Özellikleri >> İnsanlar Tarafından Anlaşılabilmesi İçin Bölümlere Ayrılmıştır
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Gönderilme Yöntemi >> Parça Parça İndirilmiştir
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Özellikleri >> Allah Tarafından İndirilmiştir

107) De ki: “İnanın veya inanmayın; şüphe yok ki, bundan önce kendilerine bilgi verilmiş olanlar(dan, önceki kitap sahiplerinin bir kısmı), (Kur’an) kendilerine okunduğunda çeneleri üzerine secde edenler olarak yere kapanırlar.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ehl-i Kitap’tan Salih Olanların Kur’an’a İman Etmeleri
Ayette Değinilen Konular:

Dinde Zorlama Yoktur
Kutsal Kitaplar = Kur’an >> Özellikleri >> Kur’an’dan Önce İnen Kitapları Bilenlerin Bir Kısmı Kur’an’ın Allah’tan Geldiğine İnanır ve Secde Ederler
İlim Sahipleri = Kur’an’dan Önce İnen Kitapları Bilenlerden Bazıları >> Kur’an’ın Allah’tan Geldiğine İnanırlar
İlim Sahipleri = Kur’an’dan Önce İnen Kitapları Bilenlerden Bazıları >> Kur’an Okunduğu Zaman Secdeye Kapanırlar
Secde = Ritüel Anlamı >> Şekilsel Secdeyi İfade Eder
Secde Ayeti

108) Ve derler: “Rabbimiz noksanlıklardan uzaktır. Rabbimizin (Sahibimizin İsa ile müjdelediği Ahmet adındaki elçi) vaadi muhakkak gerçekleşmiştir.”

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ehl-i Kitap’tan Salih Olanların Kur’an’a İman Etmeleri
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Subhan’dır/Noksanlıklardan Uzaktır
Allah = Vasıfları >> Rab/Sahip-Efendi-Eğiten
Allah = Allah’ın Gerçekleşen Vaadleri >> İncil’deki Vaadi >> Ahmet Adındaki Peygamberin Geleceği Vaadi
İlim Sahipleri = Kur’an’dan Önce İnen Kitapları Bilenlerden Bazıları >> Muhammed’in İncil’de Müjdelenen Peygamber Olduğunu Bilirler

109) Ve onlar, ağlayarak çeneleri üzerine kapanırlar ve bu, onların (Allah’a olan) derin saygılarını artırır.

Ayetin Muhatabı: Müşrikler
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Ehl-i Kitap’tan Salih Olanların Kur’an’a İman Etmeleri
Ayette Değinilen Konular:

İlim Sahipleri = Kur’an’dan Önce İnen Kitapları Bilenlerden Bazıları >> Kur’an Okunduğu Zaman Secdeye Kapanırlar
Secde = Ritüel Anlamı >> Şekilsel Secdeyi İfade Eder

110) De ki: “Allah diye dua edin veya Rahman diye dua edin, hangi ismiyle dua ederseniz edin, en güzel isimler O’nundur”. Ve salatında (namazında) sesini çok yükseltme, çok da kısma, ikisinin arasında bir yol tut.

Ayetin Muhatabı: Peygamber/İnananlar
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Dua Yalnızca Allah’a Edilir, Dua’nın Üslubu
Ayette Değinilen Konular:

Allah = Vasıfları >> Rahman
İnananların Çeşitleri = Tümü >> Özellikleri >> Duaları Sadece Allah’adır
Esma-ül Hüsna/Allah’ın İsimleri = En Güzel İsimler Allah’ındır
Salat ve Türevleri = Namaz
İnananların Çeşitleri = Tümü >> Özellikleri >> Namaz Kılarlar
Namaz = Kılınma Şekli >> Namazı Kılanın Sesi Çok Yüksek veya Çok Alçak Olmamalıdır

111) Ve de ki: “Yüceltilerek övülmek Allah içindir. O (Allah) ki, çocuk edinmemiştir ve yönetimde ortağı yoktur ve güçsüzlükten dolayı yardımcısı da yoktur (güçsüzlüğü de yoktur ki yardımcısı olsun).” ve O’nu yücelterek büyüklüğünü dillendir.

Ayetin Muhatabı: Genel
Ayetin Ana Mesajı/Mesajları: Allah’ın Yüceliği
Ayette Değinilen Konular:

Hamd/Yücelterek Övmek = Allah’a Özeldir >> Çocuk Edinmemiştir
Hamd/Yücelterek Övmek = Allah’a Özeldir >> Yönetimde Ortağı Yoktur
Hamd/Yücelterek Övmek = Allah’a Özeldir >> Güç Konusunda Yardımcıya İhtiyacı Yoktur
Allah = Vasıfları >> Çocuk Edinmemiştir
Allah = Vasıfları >> Yönetimde Ortağı YokturAllah = Vasıfları >> Güç Konusunda Yardımcıya İhtiyacı Yoktur
İnananların Çeşitleri = Tümü >> Özellikleri >> Allah’ın Yüceltirler
İnananların Çeşitleri = Tümü >> Özellikleri >> Allah’ın Büyüklüğünü Dillendirirler
Emir = Allah’ın Büyüklüğünü Dillendirmek

Kuranyolu.net Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir