Aynada Kendimizi Seyretmek

Bir kısım insanlar, Mü'minlere: "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize ...

Zalimin iktidarı payidar olmaz…

Hz. İbrahim, oğlu İsmail’le atmıştı temellerini Mekke’nin. Kâbe’nin temelleri ile birlikte İbrahim’in duası da yükseliyordu Rabbine: “Rabbim! Bu şehri (Mekke’yi) emniyetli kıl, beni ve oğullarımı ...

İslamcılık ve Batı’ya Meydan Okuma

Çok tartışılsa da İslamcılık kabaca 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında egemen olan Batı merkezli siyasete, dünya görüşüne ve yaşam tarzına karşı çıkarak İslami değerlere dayalı ...

Tasavvuf

Son zamanlarda kimi Müslümanların İslâm’la tasavvufu bir kefede değerlendirdiklerini, kurtuluşun İslam ve tasavvufta, ‘İslam tasavvufu’nda olduğunu dile getirdiklerini duyuyor ve görüyoruz. Kur’ân’da adı geçmemesine, asr-ı ...

Hesap Günü Bize Şeffat Edecek Salih Ameldir

"Ve (Allah diyecek ki): "İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi; dahası, size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize Allah'a ortak ...

''Gasb Terimi'' Allah’ın hakkı gasb edilir mi?

ALLAH'IN HAKİMİYETİNE ENGEL OLUNABİLİR Mİ? Gibi soruların cevabı, elbette olamaz-güç yetirilemez olacaktır, çünkü, mülk O'nundur ve O her şeye güç yetiren mutlak kâdir olandır.(67/1,2) GASB: ...

Bakış açısı...

İnsanın, hayatı ve olayları okumayabilmesi için mutlaka bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Bakış açısını oluşturansa belli ilkelerdir değerlerdir. İnsanın bakış açısı ise, kendi için seçtiği ...

Dine karşı din III

Şu ana kadar dinle ilgili yazdığımız yazılarda genel olarak İslam’ın, karşıtı olarak konumlandığı kapitalist dinle farkını işlemeye çalıştık. Gelin bu sefer de İslam’ın oluşturmak istediği ...

Sakın öf bile deme!

Buz gibi odalarla dolu kocaman binalar diktiler yurduma, içinede ömrünün son demlerini yaşayan anne babalarını koydular. Adına da huzurevi dediler artık ne kadar doğruysa. Oysa ...

ALLAH'IN LÜTF

Dünyada hayatın başladığı günden beri, orada yaşamış nice topluluklara kendi içlerinden birer elçi göndermekle Allah, onlara büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu lütuf en son, miladi ...

Kalk ve Uyar !..

Ateşin üzerine oturtulup, üzerine kap (tencere, tava) konularak kullanılan metal altlığın adı olan sacayak, herhangi bir olgunun ya da düşüncenin üzerinde temellendiği minimum üç ana ...

Ölmemek

İnsanoğlu, tutunduğu hayat dalına sımsıkı sarılmak ve ondan kopmamak ister. Yaşadığı âlemi terk etmek, alıştığı şeyleri nihayete erdirmek insana ağır gelir. Belki de gözlerini kapattıktan ...