Yolcusuz Yolun Yoldaki İşaretleri

Bazen kısa bazen uzun yolculuklarda düştüğümüz en büyük hata; yaşanılacak olayın sonuç kısmından öte, yoldaki dikenlere göstermediğimiz hassasiyettir. Bu hassasiyetin göstergesi ise; dikenlerin meydana getireceği ...

İtaat: Kulluk ya da üç Gulfü bir Elham...

Besmele, Kulun eylem ve davranışlarında yaratanını hatırlaması ve onun hatırlatmalarına kulak vermesidir. ''Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder, O’nu hamd ile ...

Edilgen Çaresizlikler

Uluslararası popülizmin, milliyetçi popülizmlerin, otoriter liderliklerin, ırkçı-faşist söylemlerin; politik bir tarza dönüştüğü içerisinde yaşadığımız dönemde, İslam dünyası toplumlarının sömürgeci bir projenin araçları olduğunu, bu kavram ...

''Müslüman'' Firavunlar

İslam, “Müslüman” Firavunlar var etmek için gelmedi; Firavunları tarih sahnesinden silmek üzere geldi. Türkiye’de Allah korkusu olmayan ne kadar insan varsa hayatî önem arz eden ...

Müslüman ile Mümin Arasındaki Fark Nedir?

İslamı kabul eden ve ettiğini ifade eden her keze Müslüman denilebilir. Mümin ise İslamı kabul ettiğini söyleyen ve İslam’ın gereklerini Allah’ın öngördüğü şekilde Kur’an dan ...

Aynada Kendimizi Seyretmek

Bir kısım insanlar, Mü'minlere: "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize ...

Zalimin iktidarı payidar olmaz…

Hz. İbrahim, oğlu İsmail’le atmıştı temellerini Mekke’nin. Kâbe’nin temelleri ile birlikte İbrahim’in duası da yükseliyordu Rabbine: “Rabbim! Bu şehri (Mekke’yi) emniyetli kıl, beni ve oğullarımı ...

İslamcılık ve Batı’ya Meydan Okuma

Çok tartışılsa da İslamcılık kabaca 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında egemen olan Batı merkezli siyasete, dünya görüşüne ve yaşam tarzına karşı çıkarak İslami değerlere dayalı ...

Tasavvuf

Son zamanlarda kimi Müslümanların İslâm’la tasavvufu bir kefede değerlendirdiklerini, kurtuluşun İslam ve tasavvufta, ‘İslam tasavvufu’nda olduğunu dile getirdiklerini duyuyor ve görüyoruz. Kur’ân’da adı geçmemesine, asr-ı ...

Hesap Günü Bize Şeffat Edecek Salih Ameldir

"Ve (Allah diyecek ki): "İşte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi ilk yarattığımız gibi; dahası, size verdiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Sizin lehinize Allah'a ortak ...

''Gasb Terimi'' Allah’ın hakkı gasb edilir mi?

ALLAH'IN HAKİMİYETİNE ENGEL OLUNABİLİR Mİ? Gibi soruların cevabı, elbette olamaz-güç yetirilemez olacaktır, çünkü, mülk O'nundur ve O her şeye güç yetiren mutlak kâdir olandır.(67/1,2) GASB: ...

Bakış açısı...

İnsanın, hayatı ve olayları okumayabilmesi için mutlaka bir bakış açısına ihtiyacı vardır. Bakış açısını oluşturansa belli ilkelerdir değerlerdir. İnsanın bakış açısı ise, kendi için seçtiği ...