Göklerin ve Yerin Mülkü Allah'ındır-2

Tevhid mücadelesinin ilk suresi Alak’ta şöyle tarif eder insanı, Âlemlerin Rabbi ve yaratıcısı olan Allah:“ Gerçek şu ki, insan kendini yeterli görerek azar.” Bu tarifin ...

Göklerin ve Yerin Mülkü Allah'ındır-1

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliklerinden biridir mülkiyete olan tutkusu. Mülkle kuracağı ilişki belirler kulluğunun rotasını. Bu ilişki biçimidir onu meleklerden üstün yapan ya ...

Nuh gibi

Bir Ramazanda bir oruca niyetlenmeliki, o niyet bir çok imanı güzelliği insanda buluştursun, tıpkı aşağıdaki bazı örnekler gibi. Nuh gibi olup iman etmiş fakirleri yanına ...

Hakkınızı Helal Ederken...

Bir kardeşimiz, üniversiteyi okuduğu şehirdeki bir deliden söz ederdi: Biri uzun, diğeri kısa iki değneği varmış. Uzun değneğini bacaklarının arasına alarak at yapar, kısa değneğini ...

Yoksa Siz Modernleştirilemeyenlerden...

Yoksa Siz Modernleştirilemeyenlerden misiniz...? Din; piyasanın, üretim araç ve ilişkilerine, toplumsal olaylarına, kültür ve sanat gibi yaşadığımız zamanı tarif etmeyi sağlayacak kavramlarına yön veremediğinde, yaşanan ...

Allah Resulü'nün Varisleri

Son iki hafta içerisinde, farklı tarikatlardan olup, ellerinde birer çanta ile kermes için para toplamaya gelen insanları fazlaca görmeye başladım. Her biriyle ayrı ayrı konuşup ...

Tüketim Toplumundan Tükenen Topluma

Tüketim kültürü, değer algısını eşya üzerinden kurma, güç ve iktidar adına yeryüzünü talan etme, mülkü ele geçirme projesinin adıdır. “ Yaşamak için” gerekli olan tüketimin, ...

Yolcusuz Yolun Yoldaki İşaretleri

Bazen kısa bazen uzun yolculuklarda düştüğümüz en büyük hata; yaşanılacak olayın sonuç kısmından öte, yoldaki dikenlere göstermediğimiz hassasiyettir. Bu hassasiyetin göstergesi ise; dikenlerin meydana getireceği ...

İtaat: Kulluk ya da üç Gulfü bir Elham...

Besmele, Kulun eylem ve davranışlarında yaratanını hatırlaması ve onun hatırlatmalarına kulak vermesidir. ''Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder, O’nu hamd ile ...

Edilgen Çaresizlikler

Uluslararası popülizmin, milliyetçi popülizmlerin, otoriter liderliklerin, ırkçı-faşist söylemlerin; politik bir tarza dönüştüğü içerisinde yaşadığımız dönemde, İslam dünyası toplumlarının sömürgeci bir projenin araçları olduğunu, bu kavram ...

''Müslüman'' Firavunlar

İslam, “Müslüman” Firavunlar var etmek için gelmedi; Firavunları tarih sahnesinden silmek üzere geldi. Türkiye’de Allah korkusu olmayan ne kadar insan varsa hayatî önem arz eden ...

Müslüman ile Mümin Arasındaki Fark Nedir?

İslamı kabul eden ve ettiğini ifade eden her keze Müslüman denilebilir. Mümin ise İslamı kabul ettiğini söyleyen ve İslam’ın gereklerini Allah’ın öngördüğü şekilde Kur’an dan ...