Hakkınızı Helal Ederken...

Bir kardeşimiz, üniversiteyi okuduğu şehirdeki bir deliden söz ederdi: Biri uzun, diğeri kısa iki değneği varmış. Uzun değneğini bacaklarının arasına alarak at yapar, kısa değneğini ...

Yoksa Siz Modernleştirilemeyenlerden...

Yoksa Siz Modernleştirilemeyenlerden misiniz...? Din; piyasanın, üretim araç ve ilişkilerine, toplumsal olaylarına, kültür ve sanat gibi yaşadığımız zamanı tarif etmeyi sağlayacak kavramlarına yön veremediğinde, yaşanan ...

Allah Resulü'nün Varisleri

Son iki hafta içerisinde, farklı tarikatlardan olup, ellerinde birer çanta ile kermes için para toplamaya gelen insanları fazlaca görmeye başladım. Her biriyle ayrı ayrı konuşup ...

Tüketim Toplumundan Tükenen Topluma

Tüketim kültürü, değer algısını eşya üzerinden kurma, güç ve iktidar adına yeryüzünü talan etme, mülkü ele geçirme projesinin adıdır. “ Yaşamak için” gerekli olan tüketimin, ...

Yolcusuz Yolun Yoldaki İşaretleri

Bazen kısa bazen uzun yolculuklarda düştüğümüz en büyük hata; yaşanılacak olayın sonuç kısmından öte, yoldaki dikenlere göstermediğimiz hassasiyettir. Bu hassasiyetin göstergesi ise; dikenlerin meydana getireceği ...

İtaat: Kulluk ya da üç Gulfü bir Elham...

Besmele, Kulun eylem ve davranışlarında yaratanını hatırlaması ve onun hatırlatmalarına kulak vermesidir. ''Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes O'nu tesbih eder, O’nu hamd ile ...

Edilgen Çaresizlikler

Uluslararası popülizmin, milliyetçi popülizmlerin, otoriter liderliklerin, ırkçı-faşist söylemlerin; politik bir tarza dönüştüğü içerisinde yaşadığımız dönemde, İslam dünyası toplumlarının sömürgeci bir projenin araçları olduğunu, bu kavram ...

''Müslüman'' Firavunlar

İslam, “Müslüman” Firavunlar var etmek için gelmedi; Firavunları tarih sahnesinden silmek üzere geldi. Türkiye’de Allah korkusu olmayan ne kadar insan varsa hayatî önem arz eden ...

Müslüman ile Mümin Arasındaki Fark Nedir?

İslamı kabul eden ve ettiğini ifade eden her keze Müslüman denilebilir. Mümin ise İslamı kabul ettiğini söyleyen ve İslam’ın gereklerini Allah’ın öngördüğü şekilde Kur’an dan ...

Aynada Kendimizi Seyretmek

Bir kısım insanlar, Mü'minlere: "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı asker topladılar; aman sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize ...

Zalimin iktidarı payidar olmaz…

Hz. İbrahim, oğlu İsmail’le atmıştı temellerini Mekke’nin. Kâbe’nin temelleri ile birlikte İbrahim’in duası da yükseliyordu Rabbine: “Rabbim! Bu şehri (Mekke’yi) emniyetli kıl, beni ve oğullarımı ...

İslamcılık ve Batı’ya Meydan Okuma

Çok tartışılsa da İslamcılık kabaca 19. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında egemen olan Batı merkezli siyasete, dünya görüşüne ve yaşam tarzına karşı çıkarak İslami değerlere dayalı ...