Samimiyetine Odaklanmalı İnsan !

Sürekli tekrarlıyorum ama yine söyleyeyim ''iyi biri değilim!'' ama olmak için gayretim var... Ama biz buna Allah'ın razı olduğu kul olmaya uğraşmak diye özetleyelim ! ...

Sevgi ve Şefaat Bağlamında Şirk...

Sevgi ve Şefaat Bağlamında Şirk Kavramı Üzerine Bir Deneme Şirk, İnsana sağdan yaklaşma taktiğini ustaca kullanarak, Allah ile kulunun arasına sinsice sokulan şeytan işi ...

Ekserunnäs ve Şükür

Kur'an beş ayette insanların ekseriyetinin şükredici olmadığını bildirmektedir. Bir ayette de, ekserunnâsın şükredici olmayışının kökenine dair ‘bilgilendirici’ açıklama yapılmaktadır. EKSERUNNÂS ŞÜKRETMEZ “Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı ...

Kur’an-ı Kerim ve Mesajı

“Sana bu kitabı, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (16/Nahl: 89) Bugün İslam dünyasında ...

Rabbe Sığınmaktır Özgürlük…

Kulun, sınırlılığına rağmen kontrol edilemeyen ihtiyaçları, dizginlenemeyen hırsları, sığınma ve korunmayı her daim gerekli kılmış, bu sınırlılık ise; onun hem zaafı, hem de şansı olmuştu. ...

‘Davet’ Kimin Hakkı?

İnsan, doğası gereği, bildiği doğruları başkalarının da sahiplenmesini, yani ‘öteki’nin de kendisi gibi olmasını ister. Buna en genel manada, insanın ‘dünyayı değiştirme’ arzusu da diyebiliriz. ...

Firavun, Karun, Samiri, Hepsi Müslüman Oldular!

Zorbaların, para babalarının, tefecilerin, riyakârların düşmanı olan İslam nasıl oldu da onların meşruiyet kaynağına dönüştü? İslam’ın dünyaya yaydığı adalet, asırlar önce suret-i haktan görünen birkaç ...

Kur'an Müslümanlığı !

Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52) Yok cidden dünyanın en ...

Sağ Siyasi Düşüncenin...

SAĞ SİYASİ DÜŞÜNCENİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Bu makalede, Türkiye’nin Müslüman deneyimlerinin sekülerlikle ilişkisini tartışırken, modernleşme sürecinde Müslüman zihni ve pratikleri “sağ siyasetmerkez sağ ve ...

Sahte Dindarlık ya da Paralel Din

Yaşadığı korku ve endişe kapı çalışına yansımıştı. Belli belirsiz tıkırtıya açılan kapıdan Ebu Cehil belirmişti. Ne isteyeceğini sanki tahmin eden Ebu Cehil’in ters bakışları altında, ...

Kırarmısın İbrahim?

Burada miyon tane put var, kırarmısın İbrahim? Biliyoruz seni, duyuyoruz İbrahim. Yerle bir oldu seninle putlar, hepsini ezber ettik İbrahim. Biz suskun kuşları dünyanın, kanatlarımız ...

Kur’an’a Göre Din Kavramı ve Dinin Kaynağı

Din kelimesi Arapçada çeşitli manalarda şu şekilde kullanılır: Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu kabul ederler. Cevherî dinin “âdet, durum; ceza, ...