Kur’an-ı Kerim ve Mesajı

“Sana bu kitabı, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (16/Nahl: 89) Bugün İslam dünyasında ...

Rabbe Sığınmaktır Özgürlük…

Kulun, sınırlılığına rağmen kontrol edilemeyen ihtiyaçları, dizginlenemeyen hırsları, sığınma ve korunmayı her daim gerekli kılmış, bu sınırlılık ise; onun hem zaafı, hem de şansı olmuştu. ...

‘Davet’ Kimin Hakkı?

İnsan, doğası gereği, bildiği doğruları başkalarının da sahiplenmesini, yani ‘öteki’nin de kendisi gibi olmasını ister. Buna en genel manada, insanın ‘dünyayı değiştirme’ arzusu da diyebiliriz. ...

Firavun, Karun, Samiri, Hepsi Müslüman Oldular!

Zorbaların, para babalarının, tefecilerin, riyakârların düşmanı olan İslam nasıl oldu da onların meşruiyet kaynağına dönüştü? İslam’ın dünyaya yaydığı adalet, asırlar önce suret-i haktan görünen birkaç ...

Kur'an Müslümanlığı !

Bu Kur'ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir. (İBRAHİM/52) Yok cidden dünyanın en ...

Sağ Siyasi Düşüncenin...

SAĞ SİYASİ DÜŞÜNCENİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE BİR DENEME Bu makalede, Türkiye’nin Müslüman deneyimlerinin sekülerlikle ilişkisini tartışırken, modernleşme sürecinde Müslüman zihni ve pratikleri “sağ siyasetmerkez sağ ve ...

Sahte Dindarlık ya da Paralel Din

Yaşadığı korku ve endişe kapı çalışına yansımıştı. Belli belirsiz tıkırtıya açılan kapıdan Ebu Cehil belirmişti. Ne isteyeceğini sanki tahmin eden Ebu Cehil’in ters bakışları altında, ...

Kırarmısın İbrahim?

Burada miyon tane put var, kırarmısın İbrahim? Biliyoruz seni, duyuyoruz İbrahim. Yerle bir oldu seninle putlar, hepsini ezber ettik İbrahim. Biz suskun kuşları dünyanın, kanatlarımız ...

Kur’an’a Göre Din Kavramı ve Dinin Kaynağı

Din kelimesi Arapçada çeşitli manalarda şu şekilde kullanılır: Dil âlimleri, din kelimesinin Arapça deyn kökünden masdar veya isim olduğunu kabul ederler. Cevherî dinin “âdet, durum; ceza, ...

Hz.Muhammed (S.A.S)...

Hz. Muhammed (S.A.S) Sadece Müslümanların Peygamberi mi? Batının arzu ettiği böylesi yanlış tanımlamalardan sakınmamız gerekir. Batının oluşturmaya çalıştığı şey de tam olarak budur. İslam Peygamberini ...

Allah'ın Rızası, O'nun Yolunda Çalışarak Kazanılır

Allah’a isyan eden kişilere itaat etmek, isyanlarına razı olmak ve buna karşı susmak Rabbimiz tarafından açık bir şekilde yasaklanmıştır. Şüphesiz ki bu yasağa bağlı kalmaya ...

Şaşkın Adem

Firavunun büyücüleri kol geziyor etrafta. Seyrederken hayran hayran gösteriyi, Hakikat gömüldüğü dehlizlerden ışık veremiyor. Asa vadesi gelmemiş hisse senetlerine tahvil edilmiş; kaldıramıyor hakikat üzerinde ki örtüyü. Köşe başlarını tutmuşlar helvasını ...