Müşriklerin Ahiret İnancı

“Bu şaşılacak bir şey! Biz ölüp toprak olduktan sonra mı dirilecekmişiz. Bu uzak bir dönüş” (Kaf2-3) Kur’an’ı Kerim’in üzerinde sıkça durduğu temel konulardan biri de ...

Allah ile Araya Mesafe Koymak

Sadece Allah'tan isteme me nin sebebi elbette çok fazladır. Bunlar; kültüre bağlı, toplum baskısı ve toplumda baskın olan dini inancına bağlı, Allah'ı gerektiği gibi tanımamaya ...

Pis ve Temiz Bir Değidir

Ayet, ‘temiz/iyi’yi ‘pis/kötü’ ile değil de, ‘pis/kötü’yü ‘temiz/iyi’ ile tartmış, ‘pis/kötü’nün ‘temiz/iyi’ gibi olamayacağını beyan etmiştir. Habîs, demirin kiri/pasını ifade etmekte, kötülük ve alçaklıkta kerih ...

Peygamberimizin Secde Anlayışı

Hz. Peygamber Ebu Zer’e gel ey Ebu Zer deyip onun elinden tutarak Güneşin batışını seyretmeye götürdü. Güneş battıktan sonra Peygamberimiz sordu? Güneş nereye gitti ey ...

Tevhid

Tevhid, varlık âlemindeki her şeyi yaratıcı ile ilişkilendirip, irtibatını kurarak hayatı bu iradeye teslim etmektir. İnsanlığın iyi ve kötü algısındaki ortak vicdan, yaratılıştaki mükemmeliyeti göstermesinin ...

Samimiyetine Odaklanmalı İnsan !

Sürekli tekrarlıyorum ama yine söyleyeyim ''iyi biri değilim!'' ama olmak için gayretim var... Ama biz buna Allah'ın razı olduğu kul olmaya uğraşmak diye özetleyelim ! ...

Sevgi ve Şefaat Bağlamında Şirk...

Sevgi ve Şefaat Bağlamında Şirk Kavramı Üzerine Bir Deneme Şirk, İnsana sağdan yaklaşma taktiğini ustaca kullanarak, Allah ile kulunun arasına sinsice sokulan şeytan işi ...

Ekserunnäs ve Şükür

Kur'an beş ayette insanların ekseriyetinin şükredici olmadığını bildirmektedir. Bir ayette de, ekserunnâsın şükredici olmayışının kökenine dair ‘bilgilendirici’ açıklama yapılmaktadır. EKSERUNNÂS ŞÜKRETMEZ “Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı ...

Kur’an-ı Kerim ve Mesajı

“Sana bu kitabı, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (16/Nahl: 89) Bugün İslam dünyasında ...

Rabbe Sığınmaktır Özgürlük…

Kulun, sınırlılığına rağmen kontrol edilemeyen ihtiyaçları, dizginlenemeyen hırsları, sığınma ve korunmayı her daim gerekli kılmış, bu sınırlılık ise; onun hem zaafı, hem de şansı olmuştu. ...

‘Davet’ Kimin Hakkı?

İnsan, doğası gereği, bildiği doğruları başkalarının da sahiplenmesini, yani ‘öteki’nin de kendisi gibi olmasını ister. Buna en genel manada, insanın ‘dünyayı değiştirme’ arzusu da diyebiliriz. ...

Firavun, Karun, Samiri, Hepsi Müslüman Oldular!

Zorbaların, para babalarının, tefecilerin, riyakârların düşmanı olan İslam nasıl oldu da onların meşruiyet kaynağına dönüştü? İslam’ın dünyaya yaydığı adalet, asırlar önce suret-i haktan görünen birkaç ...