'Mezhep ve etnik köken...

'Mezhep ve etnik köken sınırlarını aşamayan toplumlarımız için 'ümmet' sıradan bir propaganda klişesi olarak kullanılıyor'   Tarih bilincine, siyaset bilincine yabancı ve kayıtsız bir dil/düşünce ...

Bakara Suresi Son İki Ayetinin Miraç'ta...

Bakara Suresi Son İki Ayetinin Miraç'ta Verildiği İddiası Üzerinde Bir Değerlendirme   Muhammed (a.s) ın miraca çıktığı iddiası, Kur'an'dan onay almamasına rağmen kökleşmiş bir inanç ...

Çam Süsleme Geleneği ve Nardugan

Tüm dünyada Hıristiyan alemi her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunu Noel adı altında, bayramla kutlar. Bu doğuş bayramı, Kutsal Doğuş veya Milat Yortusu olarak ...

Kalk ve Uyar !..

Ateşin üzerine oturtulup, üzerine kap (tencere, tava) konularak kullanılan metal altlığın adı olan sacayak, herhangi bir olgunun ya da düşüncenin üzerinde temellendiği minimum üç ana ...

Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden...

Hz. Osman’ın Kanı Üzerinden, Hz. Ali’den İstenen Adalet mi, Yoksa Adaletsizlik mi?   Müslümanların tarihinde, Ali’nin adaleti maslahata kurban etmeyen anlayışı değil, Muaviye’nin adaleti değil ...

Namaz kılmayan İslamcı ağabeyler

Bismillahirrahmanirrahim. “Sizi şu yakıcı ateşe (Cehenneme) sokan nedir?” Suçlular der ki: “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü ...

Kadın özgür olduğunda değil, aile olduğunda mutludur!

Son yıllarda kadın kelimesine bir “Güçlü” sıfat eklendi. Devlet yetkililerinin, kadın derneklerinin, kadınların dilinden hiç düşmüyor. Medya deseniz o da aynı yolda. İçinde “Güçlü Kadın” ...

Kıssacılar hadisçilerin baş belası idiler

Geçen yazımda vaazlarda iki farklı versiyonuyla Hz. Ali’ye nispet edilen bir hikâye anlatmıştım ve bu dinin esasları bellidir, onlarda artma ve eksilme olmaz, kolay anlaşılır ...

Ana Dilde İbadet/Namaz

Allah’ın huzurunda durmak, O ’nu övmek, yüceliğini anmak, bana anlattıklarını dinlemek, önünde eğilmek, hiçliğimi anlayıp secdeye kapanmak, sonra oturup dua etmek ve selamımı verip namazdan ...

Rasulllah'ın Okuması ve Yazması

“Sen bundan önce ne bir kitap okurdun, ne de onu elinle yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.” (Ankebut, 48). Bu ayet Rasulullah Muhammed (sav)’in ...

Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı

Hac, İslam’ın beş temel ibadetinden birisidir. Bedensel ve ekonomik fedakârlığı ve meşakkati gerektirdiği için hali vakti yerinde olan mü’minlerin ömürlerinde sadece bir defa yapmakla sorumlu ...

Tüm Yönleriyle HASET!

Hem fertler hem de topluluklar için yakıcı, yıkıcı, mahvedici etkilere sahip haset duygusunu ancak çok boyutlu ele aldığımızda onu tam olarak algılayabileceğiz ve kavrayabileceğiz. Ancak ...