Namaz kılmayan İslamcı ağabeyler

Bismillahirrahmanirrahim. “Sizi şu yakıcı ateşe (Cehenneme) sokan nedir?” Suçlular der ki: “Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula da yedirmezdik. Boş şeylere dalanlarla dalar giderdik. Ceza gününü ...

Kadın özgür olduğunda değil, aile olduğunda mutludur!

Son yıllarda kadın kelimesine bir “Güçlü” sıfat eklendi. Devlet yetkililerinin, kadın derneklerinin, kadınların dilinden hiç düşmüyor. Medya deseniz o da aynı yolda. İçinde “Güçlü Kadın” ...

Kıssacılar hadisçilerin baş belası idiler

Geçen yazımda vaazlarda iki farklı versiyonuyla Hz. Ali’ye nispet edilen bir hikâye anlatmıştım ve bu dinin esasları bellidir, onlarda artma ve eksilme olmaz, kolay anlaşılır ...

Ana Dilde İbadet/Namaz

Allah’ın huzurunda durmak, O ’nu övmek, yüceliğini anmak, bana anlattıklarını dinlemek, önünde eğilmek, hiçliğimi anlayıp secdeye kapanmak, sonra oturup dua etmek ve selamımı verip namazdan ...

Rasulllah'ın Okuması ve Yazması

“Sen bundan önce ne bir kitap okurdun, ne de onu elinle yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.” (Ankebut, 48). Bu ayet Rasulullah Muhammed (sav)’in ...

Hacc ve Sosyo-Psikolojik Anlamı

Hac, İslam’ın beş temel ibadetinden birisidir. Bedensel ve ekonomik fedakârlığı ve meşakkati gerektirdiği için hali vakti yerinde olan mü’minlerin ömürlerinde sadece bir defa yapmakla sorumlu ...

Tüm Yönleriyle HASET!

Hem fertler hem de topluluklar için yakıcı, yıkıcı, mahvedici etkilere sahip haset duygusunu ancak çok boyutlu ele aldığımızda onu tam olarak algılayabileceğiz ve kavrayabileceğiz. Ancak ...

Allah gökte midir?

'Allah nerededir?’ gibi avami bulunabilecek bir soruya cevap arıyorduk. Kuranıkerim’in, hadisi şeriflerin ve onları doğru anlama gayretindeki ulemanın, özellikle kelam ulemasının asıl hedefledikleri şey Allah’ı ...

“Din” Diye Önümüze Sürülen

Cehaletin, bedeviliğin, yağmacılığın, görgüsüzlüğün “dindarlık” elbisesiyle orta yerde dolaşması modernleşme fikrinin de elini güçlendirdi, canlarına tak etmiş olan insanların yeni bir kurguya ihtiyaç duydukları ve ...

Demek ki Fransa Kur'an'ı Anlamış!

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile üç eski başbakan, bazı Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla, Kur'an-ı Kerim'den şiddeti ...

Sokaktalaik, evde Müslüman olmak…

Bir grup Fransız yobazın “Kur’an ayıklansın” demesi, sinir uçlarımızı fena halde oynattı. Ama yüzde doksanının “Müslüman” olduğunu iddia ettiğimiz ülkemizde de yıllardan beri bu kabil ...

Halı Altına Süpürmek Problem Çözer mi......?

“Şüyu-u vuku-undan beter” deyimi, içinde bir değeri ve hassasiyeti barındırırken,“reklamın iyisi kötüsü olmaz” duruşu; oportünist bir anlayışı temsil eder. Birde, “yukarı tükürsen bıyık aşağıya tükürsen ...