Şirk sadece Mekke'deki Putlar mıdır?

Allah 'tan başka ilah yok demek, sadece putlar mı yok demektir, sadece putlara karşı çıkmak anlamınamı gelir, yoksa, Ebu Cehillere, Ebu Süfyanlara, Ebu Leheblere, Muaviye' ...

Uluhiyet ve Rububiyet Bilinci

Uluhiyetin ve rububiyetin Allah’tan başkasına verilmesi ve Allah'la beraber başkasına verilmesi, kulların hayatında Allah’tan başkasına boyun eğme, itaat etme, kulluk yapma ve insanlardan bir kısmının ...

İslam Olmak Ne Demektir?

İslam bizleri şereflendiren bir dindir. Adem'den bu güne kadar gönderilen bütün vahiyler insanı Allah'a teslim olmaya çağırmıştır. Tarih boyunca insanlığın büyük bir bölümü Allah'a teslim ...

Otoritelerin Gücüne Teslim Olarak Yoksunlaşmak/Yok Olmak

"Sistemden beslenenler sitemi eleştirme hakkına sahip değildir" sözü söylendiği zamanda zulme karşı bir Ebu Hanife tavrı gösterildiği için benim gibi bir çok müslüman çok mutlu ...

İktidar Yolu Ve İslami İktidar

Resullerin dünyaya geldikleri zamanda insanlara çağırdıkları yol, beşeri zaaf ve heveslerden uzak bir nevi aydınlanma niteliğindedir. ...