ALLAH'IN LÜTF

Dünyada hayatın başladığı günden beri, orada yaşamış nice topluluklara kendi içlerinden birer elçi göndermekle Allah, onlara büyük bir lütufta bulunmuştur. Bu lütuf en son, miladi ...

Kalk ve Uyar !..

Ateşin üzerine oturtulup, üzerine kap (tencere, tava) konularak kullanılan metal altlığın adı olan sacayak, herhangi bir olgunun ya da düşüncenin üzerinde temellendiği minimum üç ana ...

Ölmemek

İnsanoğlu, tutunduğu hayat dalına sımsıkı sarılmak ve ondan kopmamak ister. Yaşadığı âlemi terk etmek, alıştığı şeyleri nihayete erdirmek insana ağır gelir. Belki de gözlerini kapattıktan ...

Tarihte "Tatil"

Bir kerelik tutarlı olmaya çalışalım! Şu son dört yüz yıldan beri tam olarak ne olmuştur? Büyük astronomi yasalarının bulunuşundan beri ne olmuştur? Düşünce mabetlerimizin son ...

Adalet

Adalet genel amaçtır, İslam yönetim biçiminde ve düzeninde amaçların amacıdır. Adaletten bahsedilirken, adaletin yöneticiler üzerine vacip/farz olduğundan, topluma ilişkin her türlü görev ve velayeti yüklenmiş ...

Dine Karşı Din II

Kapitalizm ve İslam Sevgili dostlarım. Biliyorsunuz yemen seyahatimin ikincisini yazmıştım. Şimdi bir parantez açıp yine dinle ilgili bir yazı yazmak geldi içimden. Yemen seyahatine kaldığımız ...

Mezarlik Sohbetleri

Dün, sevdiğim bir abiyi aradım. Halini hatırını sormaktı maksadım. Telefonu telaşla açtı; “korkuttun beni kardeş, dalmışım” dedi. “Uyuyor muydun?” diye sordum. “Hayır, uyumuyordum, Furkan suresini ...

Neyi bekliyorsun?

Allah’ın sana rehberlik edecek olan vahiy/kitap nimeti, başkalarına değil yalnız kendisine kulluğa yönelten tevhid akidesi nimeti, yaşam tarzı olarak senin için seçtiği İslam nimeti yanı ...

Kabir Azabı

Kabirde yaşananların insanlar tarafından duyulduğundan söz eden rivayetler hakkında şu kadarını söylemekle yetinmek istiyoruz. İlk muhatap Hz. Peygamber de dahil olmak üzere kabirlerdeki insanların hiçbirisinden ...

Tekasür

İman edilen kitabın ayetlerinin tarih seline kaptırılmadığı zamanlardı. Kitaba iman edenler de tarihin akışında, bir kıyıdan diğerine savrulmuyor aksine tarihe yön veriyorlardı. Okudukları her ayet ...

Allah düşmandan da büyüktür, kalk ve uyan!

Dönüp bakmaya cesaret edemediğimiz hadiseler, artık dinlemeye gücümüzün olmadığı şarkılar, yumruk kadar et parçası kalbimizin dayanamadığı şiirler var. Olmaz denilenin olduğu, iyi ve kötünün karıştığı, ...

Teslim alınan islam.

Teslim alan dinden teslim alınan dine hicret edilmeye  başlandığından beridir din toplumları uyutan afyon haline gelmiştir. 1400 küsür yıl önce insanların, Allah'a, Allah'ın vahiylerine teslim ...