Zorbaların, para babalarının, tefecilerin, riyakârların düşmanı olan İslam nasıl oldu da onların meşruiyet kaynağına dönüştü?

İslam’ın dünyaya yaydığı adalet, asırlar önce suret-i haktan görünen birkaç münafık muhterisin menfaatine kurban gitti. O adaleti çölün ortasında gömüldüğü yerden çıkaracak adamlar bugün ne yazık ki yok, an itibariyle layık olduğumuz sahte adalet ise kapitalist!

İzm’ler arasındaki yerini alan İslamcılık bir yandan Batı’ya karşı cihad çağrısı yapıyor görünürken diğer yandan evrensel bir “ümmet” arayışı içinde küreselleşmeyi olumluyor, “İslam ekonomisi” adı altında ortaya atılan tezlerde de kapitalizmi reddediyor görünürken serbest piyasayı ve özel mülkiyeti savunuyor, her yanı çelişkiyle dolu.

Bir zamanlar “Tevhid, Adalet, Özgürlük” sloganları atan İslamcılar için özgürlük sadece kendi amaçlarına ulaşabilmeleri için kullandıkları, karşıdan gelenin kullanamayacağı tek yönlü bir yolu ifade ediyordu. Öte yandan liberalizmin ürettiği bir kavram olan özgürlüğün -ki bendeki karşılığı olumsuzdur- İslamcılar tarafından kullanılması tesadüf değildir, zira İslamcıların büyük çoğunluğu kapitalisttir.

Asıl soru şu: Zorbaların, para babalarının, tefecilerin, riyakârların düşmanı olan İslam nasıl oldu da onların meşruiyet kaynağına dönüştü? Birileri dâhiyane yorumlarla, asılsız tefsir ve te’villerle dini değiştirdi, akılsızlar da “Bu iyiymiş, güzelmiş, âlâymış” dediler. O zaman Musa ile Firavun’un kıssası bizi ilgilendirmiyor demektir, Karun ve Samiri de öyle, zira artık Firavun da, Karun da, Samiri de ortada yoktur, hepsi Müslüman olmuştur!

İnsanın insanı aç bıraktığı, yoksulluğa mahkûm ettiği yerde din yoktur, orada “din” olarak bilinen şey bâtıldır. Allah’ın dinini kapitalizme tahvil edenler ancak “şeytanların kardeşleri” olarak nitelendirilmeyi hak ediyorlar.

Ne yazık ki gerçekte mânâ ve muhtevasını bilmediği kavramları propaganda aracı olarak kullanan zihniyet manevî değerlere itibarı zayıflattı. Mevcut din algısı sorunlarımızı çözmüyor, bilakis daha da derinleştiriyor, zira mevcut algı dini verili dünyanın dayanağı haline getirdi. İçi boşaltılmış, dolayısıyla içtimaî ve iktisadî sorunları çözebilecek muhtevadan arındırılmış bir din, teselli edici, ferdî acıları dindiren bir afyon olarak kullanılabilir ancak. Dini kendi kişisel acılarını dindirmek için kullanan insanlar ise acz içindedirler. Yani bu düzen böyle devam edecek ama bu ahval ve şerait içinde din benim kişisel acılarımı dindiren, kendimi avutabileceğim bir ilaç olacak; böyle bir dine ihtiyacımız yok!

Varlık kanunlarıyla (oluş ve bozuluş/kevn ve fesad) çatışan, içtimaî yasalara kafa tutan, yozlaşan (dejenere olan), kendini yenileyemeyen bir cemiyet için iki seçenek var, ya esaret altına girecek ya da toptan yok olacak. Allah’ın sünnetinde, tarihin seyri içindeki davranış yahut iş yapma tarzında değişme yoktur!