Allah’ın olmadığı yerde her şey mubahtır…

Öncelikle şunu vurgulamak isterim: Bir Müslümanın hayatının merkezinde dini olmalı ve bu merkez asla periferiye itilmemeli… Şu ya da bu sebeple seküler amaçlar “merkez” haline ...

Halkının İslam Olduğu İddia edilen Ülkeden Notlar

Reel siyaset ile değer temelli siyasetin kıyasıya savaşında reel siyaset, yarışı kazanmış görünüyor. Her şeyin rakamlar üzerine kurulduğu bir düzlemde hakikat buharlaşıveriyor. İslami değerlerin hiç ...

Dua, Yalnızca İstemek Değildir

Dua, kul ile Allah arasında aracısız bir iletişim durumudur ve insanın mutlak güç ve ilim sahibi olan Allah’a yönelme halidir. Kısaca dua, Allah’a inancın davranışa ...

Sembolizm/Şekilcilik

Geçmişten bugüne, düşünce ve yaşam ilişkileri, şekilcilik, muhafazakârlık, modernlik gibi kavramlarla tartışılmıştır. Yaşamı kuran dinler, ideolojiler, örfler, siyasal biçimlenmeler, hukuk sistemleri, sanat ve edebiyat konuları ...

Müslümanların Depresyonu

İnanç unsurları ile içinde yaşanılan reel toplumsal ve siyasal hayat uyumlu değilse n’olacak? İki seçenek kalır; ya toplumsal hayat inanç unsurlarına göre düzenlenip düzeltecek yada, ...

Ramazan ve Oruç

Ramazan; kavurucu, şiddetli, kızgın sıcak anlamına geldiği gibi, yeryüzünü tozdan temizleyen, güz mevsiminin önünde, yaz mevsiminin sonunda yağan yağmur anlamına da gelir. [1] Bu ay ...

Hoş Safa Geldin On Bir Ayın Sultanı

Ramazan kamerî takvimin dokuzuncu ayıdır. Öteden beri farklı din ve kültürlerde ibadet ve perhiz tarzı bilinen oruç, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci senesinden itibaren ...

Biz Müslümanlara Farz Kılınan Oruç Ramazan Orucudur.

Biz Müslümanlara farz kılınan oruç Ramazan orucudur. Ramazan orucu hicretin ikinci senesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Buna göre Peygamber efendimiz ve Müslümanların ilk tuttukları Ramazan ...

Asra andolsun...

  Asra yemin olsun.... Asr: Zaman, çağ, ikindi vakti. Hangi anlamla alınırsa alınsın akıp giden zaman karşısında, her anı son dakika olarak yaşama bilinci kuşatır ...

Dua, Yalnızca İstemek Değildir

Dua, kul ile Allah arasında aracısız bir iletişim durumudur ve insanın mutlak güç ve ilim sahibi olan Allah’a yönelme halidir. Kısaca dua, Allah’a inancın davranışa ...

Yeni Putperestlikler

Modern ve seküler dışlama ve hiyerarşi sistemi tarafından başlatılan, entelektüel haçlı seferleri yoluyla zihinsel anlamda mülksüzleştirilen Müslüman aydınlar, kendi bilincini oluşturamıyor, başka bir tarihin, İslami ...

Sakın Kuşkulanma !

Allah Teala, “sakın kuşku duyanlardan olma!” uyarısını yaparken ne demek istemektedir? Kim, neden kuşku duymaktadır ki? Yoksa bu ayetin bugün bir karşılığı yok mudur? Mehmed ...