Ramazan ve Oruç

Ramazan; kavurucu, şiddetli, kızgın sıcak anlamına geldiği gibi, yeryüzünü tozdan temizleyen, güz mevsiminin önünde, yaz mevsiminin sonunda yağan yağmur anlamına da gelir. [1] Bu ay ...

Hoş Safa Geldin On Bir Ayın Sultanı

Ramazan kamerî takvimin dokuzuncu ayıdır. Öteden beri farklı din ve kültürlerde ibadet ve perhiz tarzı bilinen oruç, Hz. Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinin ikinci senesinden itibaren ...

Biz Müslümanlara Farz Kılınan Oruç Ramazan Orucudur.

Biz Müslümanlara farz kılınan oruç Ramazan orucudur. Ramazan orucu hicretin ikinci senesinde Şaban ayında farz kılınmıştır. Buna göre Peygamber efendimiz ve Müslümanların ilk tuttukları Ramazan ...

Asra andolsun...

  Asra yemin olsun.... Asr: Zaman, çağ, ikindi vakti. Hangi anlamla alınırsa alınsın akıp giden zaman karşısında, her anı son dakika olarak yaşama bilinci kuşatır ...

Dua, Yalnızca İstemek Değildir

Dua, kul ile Allah arasında aracısız bir iletişim durumudur ve insanın mutlak güç ve ilim sahibi olan Allah’a yönelme halidir. Kısaca dua, Allah’a inancın davranışa ...

Yeni Putperestlikler

Modern ve seküler dışlama ve hiyerarşi sistemi tarafından başlatılan, entelektüel haçlı seferleri yoluyla zihinsel anlamda mülksüzleştirilen Müslüman aydınlar, kendi bilincini oluşturamıyor, başka bir tarihin, İslami ...

Sakın Kuşkulanma !

Allah Teala, “sakın kuşku duyanlardan olma!” uyarısını yaparken ne demek istemektedir? Kim, neden kuşku duymaktadır ki? Yoksa bu ayetin bugün bir karşılığı yok mudur? Mehmed ...

Yeni Zelanda Katliamını Nasıl Okumalıyız?

Yeni Zelanda’daki Haçlı terörünün, Ortadoğu’daki Siyonist terörün, Irak/Suriye’deki IŞİD terörünün arkasındaki güç küresel sermayedir, küresel sermayenin komuta merkezi ABD’dir.   Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehid ...

Kapitalizm ve Modernizm

Kadının annelik fonksiyonu onu ev merkezli yapmıştır. Doğal işbölümü. Modern yapı, evdeki kadın için suç işliyormuş algısı oluşturdu. 1800’lü yıllarda erkeklerin başkasının işinde çalışması “işçilik“ ...

Emoji ile Hayat

Lisanı sembollere indiren, duyguların dilini sembollere çeviren , ruhsuzlaştıran ve tembelleştiren dile mesafemizi koymalıyız. Sözde sosyal medyanın dili olan, sosyal medya için geliştirildiği iddia edilen ...

Kuran'da Her Şey Yoktur Diyenlere...

Bugün sizlerle konuşmak istediğim konu, bizlere Kuran yetmez, çünkü Kuran’da her şey yoktur, özet bilgi içerir diyerek İslam’ı yaşamak ve anlamak için beşerin birçok kitaplarına ...

Rasul’ün (a.s.) Hicret’teki stratejik dehâsı gerçek sünnettir

Hicret konusunu masaya yatıran Ağırman, Mele-mütref tanımı ve vahiy geldiği dönemdeki Mekke toplumunun sosyo-ekonomik yapısı ile sözlerine başladı. Ağırman, Allah Rasulü’nün İslam’ı Mekke dışına taşıma ...