Kuran ve Şefaat

Kur'ân, apaçık bir Arapça formu ile indirilmiş ilahi bir hitabtır. Bu ilahi hitap, nüzul dönemindeki ilk muhataplarının konuştukları lisanı; onların günlük konuşmalarında kullandıkları kelime, deyim ...

Kur'an okuyanlara neden hidayet etmiyor?

İktibas Dergisi Kayseri Şubesi’nde 31 Mart 2013 günü yapılan “Pazar Sohbetleri”nin konuğu Araştırmacı-Yazar Erhan Aktaş oldu. Aktaş gerçekleştirdiği sohbette Kur’an’ın doğru okunmaması durumunda Kur’an’ın altında ...

Kur'an Ve Tarihselcilik

Tarihselcilik konusundaki tartışmalar, Türkiye’de, en genel anlamda müslümanların, hemen her alanda ‘ilmi’ yetkinliğe ulaşamamış oldukları gerçeğinin somut göstergelerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Türkiye’de ‘ilmi’ çevreler, ...

Kuran Nasıl Bir Kitaptır

Başbekleyen “Bu, içinde hiç bir şüphe olmayan ve sakınanlara yol gösterici bir kitaptır.” (2/Bakara-2).  Müslümanım diyen herkesin elinden, dilinden, hafızasından düşürmediği; sorulduğunda herkesin hakkında bir ...