Kahramâna Mahkûm Olmak

“Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: ‘Rabbimiz, bizi halkı zâlim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli (koruyucu sâhib) gönder, bize katından bir ...

Hayat Kitabı Kur’an (1)

Kur’an, Allah’ın birinci tekil şahıs formunda bir konuşması olarak Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ve tebliğ esnasında tarihsel hadiseye dönüştürdüğü bir metindir. Hayatın öznesi olması gereken ...

İslâm İlke Odaklı Mı, Sonuç Odaklı Mı?

Pragmatizm, modern insanı tutuklamış olan bir felsefedir. Öyle ki, modern insan sonunda bir fayda-haz duymadığı şey ile ilgilenmiyor artık. O şey, ancak başarıyla sonuçlanacağı kesin ...

Hayâtın Kıyısında Yaşamak

“Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın üzerinizdeki nîmetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kâlplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nîmetiyle kardeşler ...

Veli Kültü 2

Allah’ın evliyası (Veliyyullah) Kur’an bu konuda bizi hem uyarır hem de kendisine güven duyulacak evliyayı şöyle tanıtır.“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. ...

Ümîdin İçinde Boğulmak

“(Şeytan) Onlara vaâd ediyor, onları en olmadık kuruntulara düşürüyor. Oysa şeytan, onlara bir aldanıştan başka bir şey vaat etmez” (Nîsâ 120). Âdem’e secde etmeyen şeytan ...