11.2016 / Tağut

Arapçada suyun/denizin taşması 'ta-ğâ' fiili ile ifade edilmektedir. Mecazen haddi aşmaya, azgınlık etmeye, zalimce davranmaya tuğyan denmektedir. Tağut ismi de buradan türetilmiştir. Cebrail'in Hira'da getirdiği ...

10.2016 / Tecdidi Iman Vennikah

-Darbe Başarısız mı Oldu?- Başlığa bakarak yazının bir fıkhî konu etrafında kurgulanacağı akla gelebilir ilk anda. Her ne kadar fıkhî bir konu değil gibi gelse, ...

09.2016 / Darbe Sosyoljisi bağlamında Tevhidi Duruş krizi

"Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin (mal/iktidar) hırsıyla dinine verdiği zarardan fazla değildir." Ka'b ibn Malik'den; Tirmizi, Zühd, 43,(2377) 15 Temmuzla birlikte ...

08.2016 / Allah’ın Yeryüzündeki Gölgesi/Zıllullahi Fi’lard Kimdir?

Haricilerin, “Allah adına” giriştikleri politik eylem, cehalet ile birleşince doğurduğu korkunç şiddet ortada olduğu gibi; Muaviye’nin Hz. Ali ile yaptığı savaşta yine “Allah adına” ‘Kur’an, ...