Özgürlüğü Köleliğe Değişmek

“Bir zorbayı koruyanlar atlılar, piyadeler, ordular değildir; onları koruyanlar gönüllü kölelerdir.” diyor Fransız düşünür Etienne de la Boetie. Toplumsal köleliğin sürekliliğini de gönüllü köleler sağlıyordu ...

Said Nursî’nin Risaleler Bana “yazdırıldı”, indirildi” İddiası Bağlamında Bir Değerlendirme

Dini bozmanın/dejenere etmenin yolu ona ya bir şey ilave etme ve ya ondan bir şeyler eksiltme şeklinde olmuştur. Bu işin en bilinen şekli de; kişilerin ...

Çözülme ya da Toparlanmanın Yol Ayrımında...

İslam dünyası modernizm/batılılaşma ile ilk teması Batı karşısındaki askeri başarısızlıklara aranan çözüm yolları sürecinde başladı. Batının askeri başarıları karşısında büyülenen Osmanlı aydın ve siyasetçileri çözüm ...

12.2016 / HILFU’L-FUDÛL’U Nasıl Anlamalı?

Bilindiği gibi, Hılfu’l-Fudûl, ‘erdemliler ittifakı’ anlamına geliyor. Miladi 590’lı yıllarda Mekkelilerin haksızlığa karşı birleştikleri ve henüz gençlik çağında bulunan Hz. Peygamber’in de katıldığı bir yardımlaşma ...

11.2016 / Tağut

Arapçada suyun/denizin taşması 'ta-ğâ' fiili ile ifade edilmektedir. Mecazen haddi aşmaya, azgınlık etmeye, zalimce davranmaya tuğyan denmektedir. Tağut ismi de buradan türetilmiştir. Cebrail'in Hira'da getirdiği ...

10.2016 / Tecdidi Iman Vennikah

-Darbe Başarısız mı Oldu?- Başlığa bakarak yazının bir fıkhî konu etrafında kurgulanacağı akla gelebilir ilk anda. Her ne kadar fıkhî bir konu değil gibi gelse, ...