Modern İnsanın Hayata İzdüşümü -3

Hastalığımızın Kökenleri Rönesans’tan sonraki modern dönem boyunca süregelen iki temel inanıştan ilki bireysel rekabete verilen değerdir. Buna göre kişinin kendi ekonomik çıkarları ve zengin olmak ...

Ahlak, İman ve İslam

Ahlak, gönüllü vazgeçmeler ve şartsız teslim olmalar bütünüdür. Din, gönülsüz iş gördürmeler ve şartlı teslim olmaları da içerir. Çünkü insanların çoğu bırakalım kendi haklarından vazgeçmeyi, ...

Özgürlüğü Köleliğe Değişmek

“Bir zorbayı koruyanlar atlılar, piyadeler, ordular değildir; onları koruyanlar gönüllü kölelerdir.” diyor Fransız düşünür Etienne de la Boetie. Toplumsal köleliğin sürekliliğini de gönüllü köleler sağlıyordu ...

Said Nursî’nin Risaleler Bana “yazdırıldı”, indirildi” İddiası Bağlamında Bir Değerlendirme

Dini bozmanın/dejenere etmenin yolu ona ya bir şey ilave etme ve ya ondan bir şeyler eksiltme şeklinde olmuştur. Bu işin en bilinen şekli de; kişilerin ...

Çözülme ya da Toparlanmanın Yol Ayrımında...

İslam dünyası modernizm/batılılaşma ile ilk teması Batı karşısındaki askeri başarısızlıklara aranan çözüm yolları sürecinde başladı. Batının askeri başarıları karşısında büyülenen Osmanlı aydın ve siyasetçileri çözüm ...

12.2016 / HILFU’L-FUDÛL’U Nasıl Anlamalı?

Bilindiği gibi, Hılfu’l-Fudûl, ‘erdemliler ittifakı’ anlamına geliyor. Miladi 590’lı yıllarda Mekkelilerin haksızlığa karşı birleştikleri ve henüz gençlik çağında bulunan Hz. Peygamber’in de katıldığı bir yardımlaşma ...