Dindarlar Müslüman mı ?

Dindarlaştıkça Müslümanlıktan yani tevhid, ahlak ve adaletten uzaklaştıran bir “din” anlayış ve uygulaması cari ise ortada bir sorun var demektir. Güç, iktidar, mezhep, kabile, çıkar, ...

Sisteme Göbekten Bağlı Olmak

“Dediler ki: ‘Eğer seninle birlikte hidâyete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip-kopartılırız’. Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her-şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, ...

“Vicdansız Dindarlık” Olarak Güncel Müslümanlık

Bugün İslam dünyasında Ka’be, Kur’an ve Hz. Muhammed, medyatik ve manevi unsurlarını kaybedip “pagan” benzeri hale dönüşmüşlerdir. Bundan dolayı da ibadetler hiçbir manevi ve ahlaki ...

Mukâbele ve Hatim Etmek Üzerine

“Biz Kitab’ı sana, her-şeyin açıklayıcısı, müslümanlara bir hidâyet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik” (Nahl 89). Mukâbele: “Karşılıklı yapılan iş, karşılıklı yapılan okuma, câmide ...

Modern İnsanın Hayata İzdüşümü -3

Hastalığımızın Kökenleri Rönesans’tan sonraki modern dönem boyunca süregelen iki temel inanıştan ilki bireysel rekabete verilen değerdir. Buna göre kişinin kendi ekonomik çıkarları ve zengin olmak ...

Ahlak, İman ve İslam

Ahlak, gönüllü vazgeçmeler ve şartsız teslim olmalar bütünüdür. Din, gönülsüz iş gördürmeler ve şartlı teslim olmaları da içerir. Çünkü insanların çoğu bırakalım kendi haklarından vazgeçmeyi, ...