Kıblenin Değiştirilmesi

1.Sözlükte kıble, ‘yön, yönelinen cihet veya şey’ anlamına gelir. Terim olarak Müslümanların namazda yönelmeleri gereken istikameti ifade eder. Kıble, tevhid dinine inanmış insanların sadece Allah’ın sözünü ...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa, Ancak Kuran'a Uygun Yaşayıp Takvayı Kuşananlar Ulaşabilir   Bismillahirrahmanirrahim Vahyin belirlediği ve Rasûlün (s) sünnetinin güzel örneğini oluşturduğu sahih İslam anlayışıyla ...

Modernizmin İslam Dünyasına Girişi

Modernizm hareketi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Mısır'dır. Tarihe baktığımızda modernizm hareketine öncülük etmiş şahısların önde gelenleri buradan çıkmış ve modernizm fikirleri İslam dünyasına ...

Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle (Kur’an’la) mutmain olur

Zikrullah olan Kur’an’ı hakkıyla okumayanlar, kalplerinde Kitaba iman sorunu yaşarak şüpheye, güvensizliğe, kaosa ve huzursuzluğa sürüklenmişlerdir. Allah’ın zikri olan Kur’an’dan, vahiyden koparılıp adet haline dönüştürülen ...

“Amentü”… Ama neye?..

“Amentü” diye bilinen dua formu, her Müslümana din adına öğretilen, ezberletilen ilk şeylerden biridir. “İnandım” diye başlanır ama “ gerçekten mi” diye hiç sorulmaz. İnanmak ...

Kur’an Muttakileri En Doğruya İletir

Kur’an, insanları dosdoğru yola/sırat-ı müstakime iletmek için Allah tarafından indirilmiştir. Sırat-ı müstakim hayır ve iyiliğin bütün şekillerini, insanların ulaşabilecekleri her türlü iyiliği muhtevidir; insanlara hiçbir ...