Yaratılanı Sevmek Yaratandan Dolayı

“Yaratılanı severim yaratandan ötürü” sözü Yunus Emre’ye atfedilmektedir. Benzerleri gibi bu söz de her kapıyı açan çilingir misali, yerli-yersiz -ki tamamına yakınında yersiz olarak- kullanılmakta, ...

‘Kitap Yüklü Eşekler’den Ne Kadar Farklıyız?

“Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hali ne kötüdür! Allah o zalimlere elbette ...

Kıblenin Değiştirilmesi

1.Sözlükte kıble, ‘yön, yönelinen cihet veya şey’ anlamına gelir. Terim olarak Müslümanların namazda yönelmeleri gereken istikameti ifade eder. Kıble, tevhid dinine inanmış insanların sadece Allah’ın sözünü ...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa, Ancak Kuran'a Uygun Yaşayıp Takvayı Kuşananlar Ulaşabilir   Bismillahirrahmanirrahim Vahyin belirlediği ve Rasûlün (s) sünnetinin güzel örneğini oluşturduğu sahih İslam anlayışıyla ...

Modernizmin İslam Dünyasına Girişi

Modernizm hareketi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Mısır'dır. Tarihe baktığımızda modernizm hareketine öncülük etmiş şahısların önde gelenleri buradan çıkmış ve modernizm fikirleri İslam dünyasına ...

Kalpler, ancak Allah’ın zikriyle (Kur’an’la) mutmain olur

Zikrullah olan Kur’an’ı hakkıyla okumayanlar, kalplerinde Kitaba iman sorunu yaşarak şüpheye, güvensizliğe, kaosa ve huzursuzluğa sürüklenmişlerdir. Allah’ın zikri olan Kur’an’dan, vahiyden koparılıp adet haline dönüştürülen ...