Kur’an Ayı Ramazan

Bilindiği gibi İslam kültür ve geleneğinde kutsanmış Kandil günlerini, Kadir gecesi ve bazı ayları yoğunlaştırılmış ve hızlandırılmış ibadet ile ihya etme âdeti vardır. Hemen ifade ...

Müridin İradesinden İradenin Müritliğine...

Sosyal bir varlık olan insan yaşadığı zaman ve mekânın çocuğudur. Vahiy bu anlamda insanın yaşadığı çağa ve ortama ilahi bir dokunuştur. Vahiy, yatağında akıp gitmekte ...

Yaratılanı Sevmek Yaratandan Dolayı

“Yaratılanı severim yaratandan ötürü” sözü Yunus Emre’ye atfedilmektedir. Benzerleri gibi bu söz de her kapıyı açan çilingir misali, yerli-yersiz -ki tamamına yakınında yersiz olarak- kullanılmakta, ...

‘Kitap Yüklü Eşekler’den Ne Kadar Farklıyız?

“Kendilerine Tevrat verildiği halde onun yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah’ın âyetlerini yalanlayan topluluğun hali ne kötüdür! Allah o zalimlere elbette ...

Kıblenin Değiştirilmesi

1.Sözlükte kıble, ‘yön, yönelinen cihet veya şey’ anlamına gelir. Terim olarak Müslümanların namazda yönelmeleri gereken istikameti ifade eder. Kıble, tevhid dinine inanmış insanların sadece Allah’ın sözünü ...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa...

Allah'ın Rahmetine ve Kurtuluşa, Ancak Kuran'a Uygun Yaşayıp Takvayı Kuşananlar Ulaşabilir   Bismillahirrahmanirrahim Vahyin belirlediği ve Rasûlün (s) sünnetinin güzel örneğini oluşturduğu sahih İslam anlayışıyla ...