Modern Çağda Deizmin Popülerleşmesi ve Sebepleri

Ülkemizde çoğunluk Müslüman olduğunu ifade etse de Allah’a ve dine inanan ancak Allah’ı ve dinî hayatında belirleyici kılmayan ve sayıları azımsanmayacak kadar çok olan bir ...

Veli kültü -1

Ş a m a n l a r  Türk töresinde yarı ilah gibi kabul edilen; Gök Tanrı ile insanlar arasında iletişimi sağlayan imtiyazlı kimselerdir. Savaşta ...

Saltanatla Övünen Bir Kültürden...

Saltanatla Övünen Bir Kültürden Taht Sahibi Tarikatların Çıkması Doğaldır   Batı'ya olan öfkemiz; güce olan aşkımız,hayranlığımızdan dolayı bir komplekse, bir özentiye dönüşür. Batı'ya olan duygularımız ...

Dindarlar Müslüman mı ?

Dindarlaştıkça Müslümanlıktan yani tevhid, ahlak ve adaletten uzaklaştıran bir “din” anlayış ve uygulaması cari ise ortada bir sorun var demektir. Güç, iktidar, mezhep, kabile, çıkar, ...

Sisteme Göbekten Bağlı Olmak

“Dediler ki: ‘Eğer seninle birlikte hidâyete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip-kopartılırız’. Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her-şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, ...

“Vicdansız Dindarlık” Olarak Güncel Müslümanlık

Bugün İslam dünyasında Ka’be, Kur’an ve Hz. Muhammed, medyatik ve manevi unsurlarını kaybedip “pagan” benzeri hale dönüşmüşlerdir. Bundan dolayı da ibadetler hiçbir manevi ve ahlaki ...