Kabe hakkinda bilmemiz gerekenler

Kabenin bir çok ismi vardır. Bunlar; Beytullah, Mescidü'l-Haram vs.  Kabe’nin kelime anlamı: Sözlükte dört köşeli veya küp şeklinde olmak anlamlarındaki ka'b kökünden gelen kabe "Küp ...

Recep Ayı Hakkında Uydurulmuş Hadisler

Üç aylar diye meşhur olan Recep, Şa’ban ve Ramazan aylarına yaklaşmış bulunuyoruz. Halk arasında bu aylar ve bu aylar içinde bulunan önemli gün ve gecelerle ...